Tegenvallend effect Monitor Agressie en Geweld Bestuurders

De Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur draagt nog onvoldoende bij aan vergroting van bewustzijn bij de doelgroep. Dat blijkt uit onderzoek van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool in opdracht van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer.

De Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur is bedoeld om inzicht te geven in hoe agressie en geweld tegen politici en ambtenaren in het decentrale bestuur zich ontwikkelen. Onderzoekers van het Lectoraat Ondermijning van Avans Hogeschool onderzochten in hoeverre deze monitor en de maatregelen uit het Programma Veilige Publieke Taak onder politici, bestuurders en ambtenaren bekend zijn bij bestuurders.

Kleine rol als aanjager beleid
Uit het onderzoek blijkt dat de monitor onder burgemeesters de meeste bekendheid geniet. Onder griffiers en gemeentesecretarissen is ongeveer de helft bekend met de monitor. Het instrument lijkt vooral een functie te vervullen in het vergroten van de bewustwording en agendasetting rond het thema. De monitor speelt echter slechts een kleine rol als aanjager van beleid. Incidenten worden vaak gemeld en geregistreerd, maar daarnaast blijft er sprake van een grijs gebied. Voor agressie en geweld tegen ambtenaren geldt veelal een zerotolerance-beleid terwijl de burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers voor zichzelf de grenzen enigszins oprekken.

Aanbevelingen
Op basis van het onderzoek is een aantal aanbevelingen gedaan. Deze hebben onder meer betrekking hebben op het zichtbaar maken van dit vraagstuk in de media, het versterken van het bewustzijn, scholing en training, samenwerking met politie en Openbaar Ministerie en het monitoren van de veiligheidsbeleving.

Gedeeld

Geef een reactie