Binnen 5 jaar biometrische grenscontroles in Europa en VS

Bob Mocny van het Amerikaanse Department of Homeland Security vertelde op een symposium dat EPN 20 juni jongstleden met de themacommissie Technologiebeleid organiseerde, dat digitale grensbewaking met biometrie meer is dan terrorismebestrijding.

Lees verder: security.nl

Gedeeld

Geef een reactie