Gezamenlijk standpunt over aanvullende richtlijn terrorismebestrijding

Tijdens de tweede dag van de JBZ-raad in Brussel hebben Europese ministers overeenstemming bereikt over een gezamenlijk standpunt ten aanzien van een aanvullende richtlijn terrorismebestrijding. Het  doel van de richtlijn is voorbereidende handelingen, zoals het volgen van een terroristische training en het uitreizen met terroristische doeleinden, strafbaar te maken.
Ook het geven van hulp bij voorbereidende handelingen en financiering van terrorisme worden strafbaar. Daarnaast wordt de positie van slachtoffers van terrorisme verbeterd, bijvoorbeeld door het bieden van professionele psychosociale nazorg.
Minister van der Steur is blij met de geboekte vooruitgang. “Ik ben verheugd dat we op de jaarlijkse EU-herdenkingsdag voor de slachtoffers van terrorisme, ons gezamenlijk inspannen tegen nieuwe vormen van terrorisme en de dreiging van buitenlandse terroristische strijders”, vertelde hij.
Direct na de Parijse aanslagen van 13 november 2015 heeft de Europese Commissie gevraagd op korte termijn met tastbare resultaten te komen. Op basis van het op 11 maart behaalde resultaat zal Nederland, tijdens het EU voorzitterschap, de onderhandelingen starten met het Europees Parlement voor de implementatie van deze wetgeving. In deze context spraken de Europese bewindslieden ook over de Europese richtlijn voor vuurwapens. De discussie ging onder meer over de minimumleeftijd voor vuurwapenbezit, de online verkoop van vuurwapens en medische tests bij het verstrekken van wapenvergunningen. Naar verwachting bereikt de Raad in juni overeenstemming over de richtlijn.

Europees Openbaar Ministerie
Tot slot is gesproken over de voorgestelde verordening tot oprichting van een Europees Openbaar Ministerie (EOM). Doel van het EOM is het aanpakken van criminaliteit die Europa’s financiële belangen schaadt. Ministers spraken onder meer over financiële en personele aspecten.

Gedeeld

Geef een reactie