Lijst met doelwitten voor aanslagen

United Cyber Caliphate heeft via social media een lijst gepubliceerd met namen van personen die doelwit van een aanslag zouden zijn. De NCTV zegt dat het een letterlijke reproductie is van een al eerder via internet gepubliceerde, verouderde lijst.

Het op deze wijze (her)publiceren van open gegevens van het internet heeft volgens de NCTV tot doel angst te zaaien onder burgers. In het verleden zijn vaker van dit soort lijsten gepubliceerd op naam van IS. Het United Cyber Caliphate beweert ook te zijn gelieerd aan IS.
Voor zover bekend heeft publicatie van dit soort lijsten nooit geleid tot acties tegen personen op deze lijsten. De genoemde personen, waaronder 74 Nederlanders, behoren niet tot de specifiek door jihadisten genoemde doelwitten van aanslagen. Er is dan ook geen aanleiding te veronderstellen dat de in de lijst genoemde personen daadwerkelijk doelwit zullen worden van terroristen. De NCTV probeert de Nederlanders op de lijst te informeren, voor zover dit mogelijk is op basis van de gegevens op deze lijst.
De NCTV adviseert om zoals altijd alert te blijven. Mocht u iets ongewoons of verdachts opmerken, geef dit dan door aan de politie. Meer informatie over wat te doen bij een terroristische dreiging of aanslag vindt u op www.crisis.nl.

Gedeeld

Geef een reactie