NCTV: Angst voor een terroristische aanslag blijft constant

De meeste Nederlanders maken zich weinig tot geen zorgen over de eigen veiligheid of die van hun gezin als gevolg van een ramp. Ze maken zich vooral zorgen over asielzoekers en vluchtelingen. Dit blijkt uit de laatste meting van de Risico- en Crisisbarometer in november 2015, de halfjaarlijkse meting over de algemene risicobeleving van Nederlanders.
Gevraagd naar specifieke gebeurtenissen, hebben mensen de meeste angst voor een terroristische aanslag (67 procent). De angst voor een internationale crisis nam toe van 57 naar 66 procent. Ook de zorgen voor ordeverstoring zijn toegenomen van 41 naar 47 procent. Mensen zijn minder bang (van 41 naar 34 procent) voor een ziektegolf.
Ondanks dat het merendeel van de Nederlanders zich weinig tot geen zorgen maakt over de eigen veiligheid, nam het aandeel Nederlanders zonder zorgen af ten opzichte van een halfjaar geleden. Met name in vliegtuigen, op een vliegveld en op straat voelen mensen zich minder veilig. Minder Nederlanders hebben vertrouwen in de informatievoorziening van de overheid bij een grote ramp, een daling van 49 naar 42 procent.

Toelichting Risico- en Crisisbarometer
De Risico- en Crisisbarometer wordt tweemaal per jaar in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid uitgevoerd. Doel is om inzicht te verkrijgen in de zorgen en angsten die leven onder de bevolking en het vertrouwen dat Nederlanders hebben in het optreden van de overheid bij crises. Daarnaast kan de Risico- en Crisisbarometer bij (dreigende) crises op acute basis worden uitgevoerd. De meting is uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos in de eerste helft van november 2015 (voor de aanslagen in Parijs) onder 728 respondenten.

Gedeeld

Geef een reactie