Tijd voor hervorming toezicht op inlichtingendiensten

Het parlementaire toezicht op de geheime diensten is toe aan hervorming. Dat vinden althans drie inlichtingenexperts die hierover hun mening geven in de Volkskrant van vandaag. “De gebeurtenissen in Parijs en Brussel en de uitdijende bevoegdheden van de diensten lijken ver voor te lopen op de parlementaire controle op die diensten”, stellen zij.

De in de opinierubriek van de Volkskrant gepubliceerde brief is getekend door Eleni Braat, universitair docent geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht, Constant Hijzen, promovendus inlichtingen- en veiligheidsstudies in Leiden en inlichtingenanalist Cees Wiebes. Zij vinden dat de ‘politieke vechtpartij’ over het lekken van informatie uit de CIVD (Commissie Stiekem) het bewijs is dat de Kamer-commissie niet goed functioneert. De experts pleiten daarom voor verandering in de geheimhouding van de commissie. De informatie moet volgens hen ‘openbaar, mits’ zijn, in plaats ‘gesloten, tenzij’. Ook zou er volgens de wetenschappers een ondersteunende staf moeten worden toegewezen aan de fractievoorzitters die in de commissie zitten, omdat de politici nauwelijks actief toezicht zouden houden. Volgens de experts is de “jacht op het lek” een verschijnsel van “de tanende kwaliteit van de parlementaire controle”. Zij meten dat effectief inlichtingenwerk en adequaat toezicht elkaar niet bijten.

Gedeeld

Geef een reactie