Tijdelijk cameratoezicht bij onveilige campus Amsterdam

Er komen voor een half jaar bewakingscamera’s te hangen bij de studentencampus op het NDSM-terrein in Amsterdam Noord. Deze zijn woensdag geïnstalleerd. Dit gebeurde op last van burgemeester Femke Halsema, nadat in korte tijd veel meldingen van onveiligheid waren binnengekomen.

De maatregel is opmerkelijk omdat de gemeente Amsterdam niet bepaald een voorstander is van cameratoezicht in het publieke domein. Toch werden camera’s in dit geval zeker noodzakelijk geacht. Eerder werden al diverse maatregelen getroffen om de onveiligheid terug te dringen, zoals meer verlichting en extra surveillance door politie, boa’s en straatcoaches. Maar desondanks bleef het aantal incidenten onaanvaardbaar hoog, aldus Halsema. Alleen al de afgelopen maanden kwamen er tientallen meldingen binnen van incidenten, variërend van diefstallen tot verkrachting. Studenten voelen zich dan ook niet langer veilig op het voormalige haventerrein. De camera’s moeten de politie in staat stellen om sneller te reageren op dreigende situaties. Als blijkt dat hierdoor de criminaliteit afneemt, worden de camera’s in verband met de privacy en de kosten na een half jaar weer verwijderd.

Gedeeld

Geef een reactie