Tijdelijke oplossing voor certificeren in coronatijd

Tijdens de coronacrisis hebben de certificatie-instellingen hun werk zoveel en zo goed mogelijk voortgezet. Desondanks zorgen de beperkingen ervoor dat ze de beoordeling soms niet op tijd kunnen afronden. Certificatieafspraak 2021-03 biedt hiervoor dan een tijdelijke oplossing.

Er kan bijvoorbeeld vertraging optreden omdat de gebouwgebruiker wegens corona geen ‘vreemde’ mensen toelaat, ook niet voor een bijwoning. Als de certificatie-instelling de beoordeling niet kan uitvoeren, zou de certificaathouder moeten worden geschorst. Certificatieafspraak 2021-03 biedt hiervoor een tijdelijke oplossing.
Op grond van certificatieafspraak 2021-03 kunnen certificatie-instellingen onder voorwaarden uitstel geven voor bijwoningen van product- of dienstgerichte beoordeling. De voorwaarden hebben betrekking op de prestaties uit het verleden van de certificaathouder. Als die goed zijn, is er minder bezwaar om een bijwoning uit te stellen. Uitstel is geen afstel. Uitgestelde bijwoningen moeten op een later tijdstip wel worden ingehaald. Zo blijft het speelveld voor alle certificaathouders gelijk.

Bron: Het CCV.

Gedeeld

Geef een antwoord