Tilburg start project tegen geweld met letsel

Tilburg start met een experiment waarbij zorgverleners informatie over letselschade anoniem gaan delen met de politie en de gemeente. Die laatste twee kunnen met de informatie preventieve maatregelen in de stad nemen om geweld te voorkomen.

In Cardiff wordt dit al vanaf 1996 gedaan. Dit leidde tot een afname van geweld met 40 procent. Daarom wordt deze proef het Cardiff-model genoemd. Deze methode is ook in andere plaatsen in het Verenigd Koninkrijk toegepast.

Overeenkomst
De start van het Cardiff convenant was op 20 september. De gemeente, het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, de huisartsenposten Midden-Brabant, het RAV Brabant Midden-West-Noord Ambulancezorg, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de politie Hart van Brabant en VeiligheidNL ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst.

Beperkt zicht
Politie en gemeente hebben een beperkt zicht op geweld, doordat het merendeel van de slachtoffers geen aangifte doet. In de Veiligheidsmonitor 2015 geeft 2,3 procent van de inwoners in Tilburg aan geweld ondervonden te hebben, van wie 35 procent aangifte heeft gedaan. Aanvullende informatie van letselslachtoffers kan de politie en gemeente helpen om een vollediger zicht te krijgen op waar en wanneer geweld vooral voorkomt. Op basis hiervan kunnen zij bijvoorbeeld gericht toezicht of verlichting inzetten of in overleg treden met specifieke ondernemers en instellingen over maatregelen.

Anoniem
Ook in Tilburg gaan de zorgpartners nu anonieme, niet-herleidbare gegevens over geweldletsels delen met politie en gemeente om te komen tot een betere preventie van letsel door geweld. De samenwerkingspartners in Tilburg streven ernaar dat in 3 jaar een afname van het aantal slachtoffers van ernstig geweld zichtbaar wordt, in het bijzonder onder jongeren die slachtoffer worden van uitgaansgeweld.

Gevolgen
Elke dag komen in Nederland bijna vijftig slachtoffers van geweld op de Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis terecht. Jongeren in de leeftijd van 20-24 jaar zijn met 20 procent oververtegenwoordigd. Slachtoffers van geweld kampen met de fysieke, emotionele en psychosociale gevolgen. De directe medische kosten en de kosten van arbeidsverzuim bedragen 78 miljoen euro (Kerncijfers Letsel Informatie Systeem 2015). Dit is exclusief de kosten voor behandeling bij een huisartsenpost of door de ambulancedienst.

Het delen van informatie vindt altijd plaats binnen de kaders van het medisch beroepsgeheim en de privacywetgeving. De informatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt alleen gebruikt voor preventieve maatregelen.

Gedeeld

Geef een reactie