Toolbox voor aanpak overlastgevende asielzoekers

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een toolbox ontwikkeld met maatregelen voor de aanpak van overlastgevende asielzoekers. Het gaat om ruim zeventig maatregelen, variërend van de inzet van cameratoezicht en extra beveiliging tot het opleggen van een meldplicht of collectief winkelverbod.

In de toolbox zijn onder andere producten van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) opgenomen. De betrokken partijen kunnen de maatregelen als voorbeeld nemen en hiermee in hun eigen omgeving aan de slag gaan.

Maatregelen aanpak overlastgevende asielzoekers (bron: Rijksoverheid.nl)

Een kleine groep asielzoekers zorgt voor ernstige overlast, zoals winkeldiefstal, vernieling en bedreiging. Vooral medewerkers en medebewoners van COA-opvanglocaties, omwonenden, winkeliers en medewerkers in het openbaar vervoer zijn de dupe van deze overlast. In de toolbox staan alle instrumenten op een rij die gemeenten, winkeliers, medewerkers in de migratieketen, openbaar vervoerders en andere partijen kunnen inzetten om overlast door asielzoekers aan te pakken. De genoemde maatregelen zijn optioneel inzetbaar, afhankelijk van de situatie en de locatie.

Toolbox
De toolbox is een product van de ketenmariniers, die zijn aangesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid om de groep overlastgevende en/of criminele asielzoekers aan te pakken. De inhoud is tot stand gekomen met medewerking van betrokken organisaties. Het CCV is gevraagd om input te leveren voor maatregelen die kunnen worden ingezet bij overlast in winkelgebieden.
“In de afgelopen jaren heeft het CCV honderden winkelgebieden ondersteund bij het opzetten van lokale samenwerkingsverbanden om de veiligheid in het gebied te verbeteren”, vertelt Rini ten Grotenhuis, adviseur Lokale Veiligheid in de regio Noord-Nederland. “Hierdoor hebben we een goed overzicht van maatregelen die gemeenten, politie, brandweer en ondernemers in het land inzetten.”

Weerbaarheidstrainingen
Met die kennis heeft het CCV onder meer eigen producten ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan het collectief winkelverbod, trainingen en veiligheidsscans. Deze producten kunnen ook worden ingezet bij de aanpak van overlastgevende asielzoekers. Ten Grotenhuis: “In de gemeente Westerwolde, waar een asielzoekerscentrum is gevestigd, hebben we al weerbaarheidstrainingen voor winkeliers en hun medewerkers georganiseerd en wordt nu gewerkt aan de invoering van een collectief winkelverbod.”

Bron: het CCV.

Gedeeld

Geef een reactie