Top 600 criminele jongeren uitgebreid met geweldplegers

De Amsterdamse politie heeft 28 jongeren toegevoegd aan de Top 600 van jonge, gewelddadige criminelen. Het gaat hier om plegers van drugscriminaliteit en excessief geweld, schrijft Het Parool. Dat laatste is onlangs als criterium toegevoegd. Gekeken wordt of ook plegers van plofkraken kunnen worden toegevoegd.

De zogenoemde Top 600 van criminele jongeren van de politie in Amsterdam wordt sinds 2011 gehanteerd en is bedoeld om de zogenoemde High Impact Crime terug te dringen. Dat is criminaliteit die naast materiële ook grote emotionele schade veroorzaakt, zoals roofovervallen en woninginbraak. Ook drugscriminaliteit wordt meegerekend, vanwege de grote maatschappelijke schade die daardoor wordt veroorzaakt.

Successen
Aanleiding van de Top 600 was de overval op juwelier Hund in Amsterdam West, waarbij de winkelier om het leven kwam. De politie wilde jongeren extra in de gaten gaan houden en zo mogelijk uit het criminele circuit halen, voordat zij zich zouden ontwikkelen tot zware criminelen voor wie de buit belangrijker is dan een mensenleven. Gebleken was namelijk dat criminaliteit vaak klein begint en dat de jongeren zich tegenover hun maten moeten bewijzen door steeds verder te gaan. Naast het bestrijden van overvallen, wilde de politie met de Top 600 ook straatroven, woninginbraken, zware mishandeling, openlijke geweldpleging en moord en doodslag tegengaan. Daar zijn successen mee geboekt, maar gelijktijdig blijft de drugshandel groeien. Daarom is die vorm van criminaliteit als criterium toegevoegd. Met deze aanpak werkt de politie samen met meer dan veertig instanties om de jonge criminelen uit het milieu te halen.

Gedeeld

Geef een reactie