Tot 5000 extra boa’s nodig voor controle coronabewijzen

Volgens Richard Gerritsen van vakbond BOA ACP zijn zeker 2500 tot 5000 boa’s extra nodig om bezoekers in de horeca vanaf zaterdag te controleren op het bezit van een coronabewijs. Dat zegt hij in Het Parool. Veel boa’s zien op tegen de maatregel en zeggen dat het nieuwe beleid totaal niet te handhaven is.

Het kabinet stelde eerder dat niet boa’s, maar horecaondernemers de controle moeten uitvoeren. Boa’s hoeven alleen te controleren of dat ook werkelijk gebeurt. Het kabinet biedt daarvoor 45 miljoen euro ondersteuning, maar dat geld gaat volgens Gerritsen naar de ondernemers, die er particuliere beveiligers voor inhuren. De vakbondsman wil daarom extra geld, waarmee 2500 tot 5000 extra boa’s aangesteld kunnen worden, zodat die de controles kunnen uitvoeren.

Politiewerk
Ook de Nederlandse BOA Bond (NBB) vindt dat er meer boa’s moeten komen, maar dan omdat de politie vanwege de georganiseerde criminaliteit niet meer aan het werk op straat toekomt. Dat dragen gemeenten over aan boa’s. Een probleem is alleen dat boa’s eerst opgeleid moeten worden en dat zo’n opleiding tot 3 jaar duurt.
Voorzitter Ruud Kuin pleit ook bij het Veiligheidsberaad voor landelijk beleid voor de coronacontrole. Maar dat is er volgens voorzitter Hubert Bruls al. Aanvankelijk waren er gemeenten die zeiden niet te gaan handhaven, maar die zijn teruggefloten. Het beleid is iets minder streng geworden. Ondernemers krijgen bij overtreding eerst een waarschuwing en bij herhaling pas een boete. Die begint bij 2500 euro en kan oplopen tot 10.000 euro. Als dat nog niet helpt wordt de zaak op last van de gemeente gesloten. Dat laatste kan ook gebeuren als de ondernemer duidelijk verkondigt dat hij lak heeft aan de regels.

Extra capaciteit
Bruls begrijpt dat de controles extra capaciteit vergen, maar stelt dat ook capaciteit vrijkomt, omdat de 1,5 meter en de inrichting van horecavestigingen niet langer gecontroleerd hoeven te worden. Ook hoeft niet elk restaurant voortdurend gecontroleerd te worden. Er zal vooral worden opgetreden bij zeer grote drukte met concreet besmettingsgevaar. Volgens de voorzitter van het Veiligheidsberaad is de tegenstand vanuit de horeca inmiddels flink geluwd. Ook burgemeesters zijn niet langer tegen, al verklaren die ook dat boetes alleen bij excessen worden uitgedeeld.

Gedeeld

Geef een antwoord