Trends in toezicht en handhaving

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft een Trendrapport Toezicht gepubliceerd. Dit geeft inzicht in recente ontwikkelingen in het toezicht. Aan de orde komen onder andere nieuwe technologieën, de inzet van burgers en ondernemers voor toezicht en internationale samenwerking.

Het CCV dook eind 2018 voor het eerst samen met onder andere de politie, markttoezichthouders, de Inspectieraad en VIDE in de trends van het toezicht tijdens een door het CCV georganiseerd Trendcafé. Het Trendrapport kwam tot stand op basis van inzichten uit de debatten met veiligheidsprofessionals tijdens het Trendcafé en de nieuwsberichtenanalyse die daaraan vooraf ging.

De belangrijkste trends
Tot de belangrijkste trends behoren de inzet van data en nieuwe technologieën voor de toezichtpraktijk, het inzetten van burgers en bedrijven voor de toezicht- en handhavingspraktijk en (Inter)nationale samenwerking tussen verschillende toezichthoudende en handhavende partijen. Ook ziet het CCV meer evidence-based toezicht en interventies en de vraag om verbinding tussen gedragswetenschap en toezicht en een toetsing van de effectiviteit van toezicht. Verder wordt de toezichtparadox als onderliggende trend gezien. Die houdt in dat er in de samenleving zowel een stroming is die vraagt om strengere regels en streng handhaven, als een stroming met behoefte aan minder knellende regels, minder toezichtlast en meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap.

Downloaden
Het Trendrapport Toezicht is hier te downloaden.

 

Gedeeld

Geef een reactie