Tweede Kamer wil veiligheidsnorm voor IoT-producten

De Tweede Kamer heeft met 148 stemmen een motie van de SP en D66 aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen iets te doen aan onveilige internet of things-apparaten. Dit meldt nu.nl. Er zijn zorgen ontstaan door de snelle verspreiding van de ransomware WannaCry enige tijd geleden.

SP-Kamerlid Maarten Hijink en D66-Kamerlid Kees Verhoeven roepen het kabinet in hun motie op om te onderzoeken of er minimale veiligheidseisen aan Internet of Things-apparaten kunnen worden gesteld, hoe die eisen kunnen worden afgedwongen en welke overige maatregelen nodig zijn om consumenten te beschermen tegen slecht beveiligde apparatuur. Niemand zit volgens hen te wachten op een massale cyberaanval via gehackte waterkokers of koelkasten. De Kamerleden waarschuwen dat veel apparaten tegenwoordig een internetverbinding hebben, maar niet goed zijn beveiligd. Het is bijvoorbeeld niet noodzakelijk om het fabriekswachtwoord te veranderen, waardoor de apparaten een zwakke schakel vormen in de internetbeveiliging van consumenten.

Nederlandse standaard
De Europese Commissie doet intussen onderzoek naar een veiligheidsstandaard van IoT, maar dat schiet volgens Verhoeven niet op. Daarom pleit hij voor een voorlopige Nederlandse standaard. Die moet consumenten beschermen tegen onveilige producten. De bedoeling is dat fabrikanten verplicht worden producten zodanig te ontwerpen, dat zij zonder deskundigheid van de consument veilig op internet zijn aan te sluiten.

Gedeeld

Geef een reactie