De Unie Security zegt cao Particuliere Beveiliging op

De Unie Security heeft afgelopen week besloten om de ongewijzigde verlengde cao Particuliere Beveiliging, die loopt tot 30 juni 2018, op te zeggen. Het Landelijk Bestuur Unie Security was het unaniem eens dat er volgend jaar een nieuwe cao moet komen en dat daarvoor opzegging van de huidige verlengde cao nodig is.

De Unie heeft dit per brief bekendgemaakt aan alle partijen: De Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV en CNV Vakmensen. Leden kregen een mailing met het een en ander aan uitleg over de opzegging en de periode na 30 juni 2018. Abhilash Sewgobind van De Unie zegt met de vroegtijdige opzegging een signaal richting werkgevers te willen geven, dat enkele zaken in de huidige cao echt moeten veranderen.  Hij doelt daarbij met name op de roosters en het systeem met min-uren. Hierdoor weten beveiligers vaak niet waar zij de volgende dag nodig zijn en wordt van hen verwacht dat zij nagenoeg permanent beschikbaar zijn voor hun werkgever. Dat maakt het volgens Sewgobind bijna onmogelijk om er nog een normaal privéleven op na te houden.

Rond de tafel
“De vorige keer waren we ook al niet tevreden over de cao, maar toen kwamen we niet tot een oplossing, waardoor de bestaande cao verlengd werd naar 30 juni 2018. Die zal opnieuw worden verlengd, als één van de partijen niet tijdig opzegt”, aldus de vakbondsman. “Opzegging was nu nog niet nodig geweest, maar met ons initiatief willen wij bereiken dat wij zo snel mogelijk weer met de partijen rond de tafel kunnen, zodat wij op tijd een nieuwe cao rond krijgen.” Die zal volgens Sewgobind behoorlijk gaan verschillen van de huidige, omdat die door nieuwe wetgeving achterhaald is en bovendien niet meer aansluit op de praktijk van de hedendaagse beveiliger.

Gedeeld

Geef een reactie