VBe NL en De Unie willen beter pensioen voor beveiligers

De partijen bij de cao Veiligheidsdomein – VBe NL en De Unie – willen betere pensioenafspraken maken voor de werknemers. Dit omdat het pensioenfonds Particuliere Beveiliging dit jaar de opbouw heeft verlaagd van 1,875 naar 1,49 procent. Ook daalde de premie als percentage van de grondslag.

Hoewel VBe NL een eigen cao hanteert, zijn leden van deze branchevereniging wel gebonden aan het pensioenfonds Particuliere Beveiliging. Het bestuur is dan ook ontstemd over het feit dat het niet is geraadpleegd. Toen in het najaar 2019 de veranderingen bekend werden gemaakt, zag de VBe NL zich voor een voldongen feit staan. “Onbegrijpelijk”, zegt directeur Leon Vincken. “Ook vakbond De Unie vindt het een vreemde gang van zaken. Tijdens de laatste onderhandelingen is samen met De Unie en input van werknemers in de Digi-C-enquête juist gepleit voor een beter en bereikbaar pensioen. Ook de hoge franchise van ruim 20.000 euro maakt pensioenopbouw zeer lastig voor beveiligers.” Bijna de helft van de deelnemers aan de enquête wil een beter pensioen en is bereid hiervoor 99 euro per maand extra te betalen. VBe NL is in gesprek met het pensioenfonds en bespreekt of en hoe de pensioenafspraken voor werknemers vallend onder de cao Veiligheidsdomein verbeterd kunnen worden.

Gedeeld

Geef een antwoord