VBe NL vraagt dispensatie voor cao Particuliere Beveiliging

De Nederlandse Veiligheidsbranche wil de afgesloten cao Particuliere Beveiliging algemeen bindend laten verklaren. Brancheorganisatie VBe NL is het hiermee niet eens. Die heeft naar eigen zeggen een cao met betere voorwaarden voor zowel werknemers als werkgevers. Daarom wordt voor de 90 aangesloten bedrijven met 5000 medewerkers dispensatie gevraagd.

VBe NL probeert in gesprek te komen met de Nederlandse Veiligheidsbranche om te bespreken of leden van VBe NL bij voorbaat gedispenseerd kunnen worden, maar vraagt ook aandacht voor de kwestie aan de Tweede Kamer en het Kabinet. VBe NL wil gewoon de eigen cao kunnen gebruiken, die met de De Unie Security is afgesloten. Dit is de grootste vakbond voor particuliere beveiligers.
De brancheorganisatie is er vooral voor beveiligingsbedrijven in het mkb en die hebben volgens het bestuur andere wensen dan de bedrijven waarvoor de cao van de Nederlandse Veiligheidsbranche is opgesteld. Leden van VBe NL hebben vaak een regionaal werkgebied en leveren diverse diensten, zoals evenementenbeveiliging, verkeersregelaars, maar ook objectbeveiliging en mobiele surveillance. De bedrijven hebben tussen de 50 en 100 medewerkers.

Goed in de markt
Directeur Leon Vincken: “Onze eigen cao Beveiliging is hierop afgestemd en biedt mkb-werkgevers en werknemers meer vrijheid om zelf afspraken te maken over onder andere werktijden en opleidingsinspanningen die juist passen bij het innovatieve en ondernemende van dit soort bedrijven. De salarissen liggen daarnaast hoog en er is door de kleinschaligheid meer financiële ruimte voor alle werknemers. De cao Beveiliging ligt hierdoor goed in de markt.” Vincken betreurt het dat deze goede arbeidsvoorwaarden, de hogere beloning, de innovatiegroei en het regionaal maatwerk voor minstens 5 jaar een halt worden toegeroepen als VBe NL-leden geen dispensatie krijgen van de cao Particuliere Beveiliging, die afgesloten is tussen de Nederlandse Veiligheidsbranche en de vakbonden FNV, CNV en De Unie Security.

Gelijkwaardig stemrecht
VBe NL heeft meer problemen met de cao Particuliere Beveiliging van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Zo zouden de leden van deze organisatie geen gelijkwaardig stemrecht hebben. Het bedrijf met de hoogste omzet heeft het meeste stemrecht. Zo blijven er drie bedrijven over die bepalen wat er in de cao komt te staan. Dat leidt tot regels die de grote bedrijven makkelijk kunnen hanteren, maar die bij mkb-bedrijven tot problemen leiden.
Bij VBe NL speelt de omzet van de leden geen rol. Elk lid heeft evenveel stemrecht, waardoor met zowel grotere als kleinere bedrijven rekening wordt gehouden. Hiermee wordt volgens de brancheorganisatie voorkomen dat grote leden concurrentievoordeel behalen dankzij de cao. Ook ontstaat een breder draagvlak voor de daarin opgenomen voorwaarden.

Aandacht gevraagd bij Tweede Kamer en Kabinet
VBe NL heeft in het belang van haar leden, de sector en de toekomst voor de veiligheid in Nederland de ministers Grapperhaus en Koolmees verzocht om kritisch te kijken naar deze ontwikkeling. Verzocht is om voor de cao Particuliere Beveiliging geen algemeen verbindend verklaring te verstrekken, zonder dispensatie voor de mkb-bedrijven die met de cao Beveiliging werken. In samenwerking met MKB-Nederland is in december aan de vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aandacht gevraagd voor aanpassing van de AVV-wetgeving.

Gedeeld

Geef een reactie