VEBON-NOVB wordt Federatie Veilig Nederland

Branchevereniging VEBON-NOVB, die de belangen van fabrikanten en leveranciers op beveiligingsgebied behartigt, gaat verder onder de naam Federatie Veilig Nederland. Ook worden een verdergaande profilering en een nauwere samenwerking tussen de secties doorgevoerd. Die komen tot uiting in het nieuwe logo.

Het logo refereert aan verbinding en koppelt deze duidelijk aan technische brandveiligheid en beveiliging. Tussen nu en 1 juli zullen naam en logo verder worden uitgerold en zal de nieuwe huisstijl ook op de website en in overige uitingen worden doorgevoerd.

Eenduidige uitstraling
“Het nieuwe logo past bij een organisatie als de onze: verbindend en krachtig!”, zegt voorzitter Boele Staal. “De nieuwe huisstijl zorgt voor een eenduidige uitstraling tussen de federatie en de secties. Daarnaast zijn de nieuwe naam en het logo ook goed te combineren binnen de samenwerking met onze partners en onze positie in het maatschappelijk middenveld. Wij zijn trots op het nieuwe logo en kijken vol vertrouwen naar de toekomst!”

Wat verandert er?
De naam en het logo wijzigen in Federatie Veilig Nederland, kortweg ‘de federatie’. De huidige kleurstelling blijft (rood/blauw). Het nieuwe beeldmerk bestaat uit een hoofdlogo en sectievarianten. Aan alle secties is het uitdrukkelijke verzoek gedaan de huidige sectienamen dichter op het gebruik in de (brede) markt te brengen. De missie, visie en kernwaarden veranderen niet, aldus de vereniging. Tijdens de ALV op 27 juni wordt de nieuwe naam officieel van kracht.

 

Gedeeld

Geef een reactie