Veel consumentenproducten vormen risico voor de privacy

Kinderspeelgoed en babyfoons blijken soms heel eenvoudig te hacken. Dat constateert het Agentschap Telecom. Twintig veelgebruikte consumentenapparaten, zoals babyfoons en op afstand bedienbare deursloten werden getest. Vijftien daarvan waren onvoldoende beveiligd.

Vooral speelgoed met een internetaansluiting vormt volgens het agentschap een risico. Dat stelt hackers in staat om eenvoudig mee te kijken naar wat er zoal in huis gebeurt. Van vijf onderzochte speelapparaten was bij vier de beveiliging kritiek. Als voorbeeld noemen de onderzoekers een robot met ingebouwde camera. Daarmee kunnen uiterst privacygevoelige opnames mee worden gemaakt, die verhandeld kunnen worden via bepaalde netwerken.

Europees keurmerk
Eerder deze week werd al bekend dat ook sommige beveiligingscamera’s heel kwetsbaar zijn, omdat de fabrikant niet de moeite neemt om gebruikersgegevens adequaat af te schermen. Het Agentschap Telecom dringt bij staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken aan op betere beveiligingseisen voor op internet aan te sluiten apparatuur. Wel wordt al gewerkt aan een Europees keurmerk, maar dat komt pas in 2021. Het Agentschap Telecom wil de bevoegdheid krijgen om producten van de markt te verwijderen, als deze niet aan de eisen voor het nieuwe keurmerk voldoen. Het zou onder andere verplicht moeten worden dat apparaten van zichzelf goed beveiligd zijn, zonder dat de gebruiker daar ingewikkelde inspanningen voor moet verrichten.

Deursloten
Behalve kinderspeelgoed zijn ook serieuzere apparaten slecht beveiligd, zoals wifi-routers, babyfoons en zelfs op afstand bedienbare deursloten. Het Agentschap brengt de tekortkomingen onder de aandacht bij de fabrikanten, die in veel gevallen dan verbeteringen doorvoeren in hun producten. Dat gebeurt niet altijd. Zo is er een apparaat in de handel, waarmee het slot van de voordeur via een app bediend kan worden. Helaas is de bediening heel eenvoudig over te nemen door hackers. Minister Keijzer heeft al aangegeven dat cybercrime-specialisten van de TU onderzoek gaan doen naar onveilige consumentenapparaten. Daarbij gaat het ook om apparaten die als botnet kunnen worden misbruikt om bepaalde servers aan te vallen. De onderzoekers geven hun bevindingen door aan het Digital Trust Center van het ministerie van Economische Zaken. Dat verzoekt fabrikanten om hun producten veiliger te maken en waarschuwt, zo mogelijk, gebruikers van de producten.

Gedeeld

Geef een antwoord