Veel criminele zorgaanbieders actief in Nederland

Uit onderzoek door RTL Nieuws blijkt dat criminelen door het hele land zorginstellingen exploiteren. Soms hebben ze het voorzien op het zorggeld van patiënten, maar het gebeurt ook dat cliënten hennep moeten toppen als dagbesteding of worden ingezet voor prostitutie.

Landelijk ontdekten de onderzoekers minstens zeventig signalen of voorbeelden van malafide zorgaanbieders. Het fenomeen stak de kop op in Twente, maar speelt inmiddels in het hele land. Het gaat onder andere om ‘zorginstellingen’ voor verslavingszorg. Deze worden gebruikt voor het witwassen van crimineel geld en het ronselen van kwetsbare patiënten voor drugshandel en prostitutie.

Bedreigd
Ook zorgverzekeraar VGZ ziet een toename van criminelen die misbruik maken van cliënten en zorggeld. Patiënten werden als geldezel misbruikt en op hun naam werd nooit geleverde zorg gedeclareerd. Wie er iets van zei, werd bedreigd. Verzekeraar Menzis heeft vergelijkbare ervaringen. Doordat gemeenten, politie en verzekeraars langs elkaar heen werken, vindt nauwelijks effectieve controle plaats op zorgaanbieders. En als dat al gebeurt, is niet duidelijk wie moet handhaven. Zo kon het dat een instelling in Drenthe gerund werd door een crimineel met een zodanig strafblad, dat hij nooit in de zorg zou mogen werken. Informatie Knooppunt Zorgfraude, dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid onderzoek doet criminaliteit in de zorg, denkt dat de bevindingen van RTL Nieuws nog maar het topje van de ijsberg zijn.

Makkelijk geld verdienen
Volgens Informatie Knooppunt Zorgfraude is het veel te makkelijk om een zorginstelling te beginnen. Zeker aan kwetsbare patiënten is vervolgens makkelijk veel geld te verdienen. De pakkans is klein en het risico van vervolging is nog kleiner. Veel zou verbeterd kunnen worden als gemeenten en zorgverzekeraars elkaar zouden informeren, maar dat mag niet. Daarom wordt gepleit voor een wet die informatie-uitwisseling mogelijk maakt. De onderzoekredactie van RTL Nieuws continueert het onderzoek naar malafide zorgverleners en vraagt burgers om anoniem informatie te delen. Wie dat wil, kan zich per e-mail melden.

Gedeeld

Geef een antwoord