Veel extra budget voor stelsel bewaken en beveiligen

Hoewel het kabinet vanwege de demissionaire status niet al te zware besluiten meer mag nemen, gaat er de komende jaren veel extra geld naar beveiliging van bedreigde personen. Dat zal bekend gemaakt worden tijdens Prinsjesdag, zo melden bronnen aan De Telegraaf.

Het extra geld is volgens het kabinet vooral nodig om de rechtstaat in stand te houden. Die komt zwaar onder druk te staan vanwege de meedogenloze werkwijze van de georganiseerde criminaliteit. De broer van kroongetuige Nabil B., zijn advocaat Derk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries zijn daar de afgelopen tijd het slachtoffer van geworden. Andere betrokkenen bij het zogenoemde Marengo-proces worden continu zwaar beveiligd.

Stelsel bewaken en beveiligen
De beveiliging van onder andere politici en rechters wordt georganiseerd vanuit het stelsel bewaken en beveiligen. Hierbij zijn veel partijen betrokken, zoals politie, OM, lokale besturen, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ministeries en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De NCTV is verantwoordelijk voor het stelsel en het gezag berust bij de minister van  Justitie en Veiligheid. Omdat naar verwachting steeds vaker een beroep op deze vorm van persoonsbeveiliging gedaan zal worden, krijgt het ministerie van Justitie en Veiligheid hiervoor aanzienlijk meer budget. Om welke bedragen het precies gaat is nog niet bekend gemaakt. Wel is vertelt dat er nog een half miljard euro extra beschikbaar komt voor de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit. Dat geld is nodig om de huidige aanpak uit te bouwen.

Gedeeld

Geef een antwoord