Veel laadpunten vormen groot risico voor woningen

Steeds meer moderne appartementencomplexen hebben een ondergrondse parkeergarage voor de auto’s van bewoners. Die auto’s worden meer en meer elektrisch en krijgen dan een laadpunt. Dat brengt volgens televisieprogramma Kassa grote brandrisico’s met zich mee voor de bewoners.

Voor ondergrondse parkeergarages bestaan brandveiligheidsvoorschriften in het Bouwbesluit 2012, maar die houden geen rekening met het verhoogde brandgevaar van elektrische auto’s. Als door bijvoorbeeld kortsluiting de lithiumbatterijen vlam vatten, is die brand vrijwel niet te blussen. Het enige wat de brandweer dan kan doen is het brandende voertuig wegslepen naar een plaats waar geen gevaar voor de omgeving is. Dat is echter bijna niet te doen als de auto ergens achterin de parkeergarage staat. Beter zou het zijn om laadpunten alleen in de buurt van de ingang te situeren, maar dat is volgens Kees Oomen van VvE-Belang niet altijd mogelijk, omdat het vaak gaat om gekochte en vaste parkeerplaatsen.

Ratjetoe
Doordat er nog geen richtlijn is – die komt er naar verwachting in 2021 – is het in parkeergarages onder woningen vaak een ratjetoe aan aansluitingen. Soms zijn de laadpunten te laag, waardoor zij bij het parkeren beschadigd kunnen raken, met een groter risico op brand. Een andere keer worden brandbare materialen, zoals winterbanden bij het laadpunt opgeslagen. Maar veel vaker gebeurt het dat de laadpunten zo ver van de ingang zijn, dat het voor de brandweer bijna niet te doen is om het brandende voertuig naar buiten te slepen. Dat laatste is absoluut noodzakelijk, omdat door de hitte van de brand de draagconstructie van het gebouw kan bezwijken. Sommige veiligheidsexperts pleiten er daarom voor om laadpunten te verbieden in parkeergarages, maar dat wordt moeilijk vol te houden als over zo’n tien jaar ruim de helft van het wagenpark elektrisch zal zijn.

De praktijk
VvE-Belang en het Instituut Fysieke Veiligheid adviseren om de NEN-normering af te wachten, voordat nieuwe laadpunten worden geïnstalleerd. De verwachting is echter dat veel mensen hier niet op willen wachten en dat ook weinigen bereid zullen zijn hun bestaande laadpunt te verplaatsen, als dat al mogelijk is omdat de parkeerplaatsen vaak eigendom zijn. Kassa bezocht met een expert twee parkeergarages onder woningen in Amsterdam en één in Haarlem. Geen van drie bleek brandveilig te zijn. Soms waren laadpunten rechtstreeks aangesloten op de meterkast van de bewoner, waardoor ze bij brand niet automatisch afkoppelen. Er lagen brandgevaarlijke materialen opgeslagen en er waren vaak geen brandwerende deuren tussen de garage en het trappenhuis.
Evert-Jeen van der Meer van verzekeringsmakelaar Aon verwacht dat verzekeraars zich kritischer gaan opstellen als meer duidelijkheid komt over de verminderde brandveiligheid van parkeergarages en daarboven gelegen appartementen. Hierdoor zullen volgens hem de premies van opstalverzekeringen in een krimpende verzekeringsmarkt verder stijgen of in het ergste geval leiden tot uitsluiting onder de polis.

Gedeeld

Geef een antwoord