Veel lagere straffen door achterstanden rechtspraak

Doordat rechtszaken te lang duren krijgen daders tientallen jaren minder lang de gevangenis en loopt de overheid tonnen aan inkomsten uit boetes mis, zo meldt NPO Radio 1. In 2020 zouden veroordeelden minstens 52 jaar, 11 maanden en 16 dagen minder straf opgelegd hebben gekregen van de rechter.

Ook werd vorig jaar 978 uur minder taakstraf en voor 518.048,75 euro minder aan boetes opgelegd. Dat blijkt uit een analyse van honderden strafzaken. Slachtofferhulp Nederland wil dat slachtoffers gecompenseerd worden als daders vanwege de vertragingen minder straf krijgen.

Redelijke termijn
In het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staat een rechtszaak binnen een redelijke termijn moet worden afgehandeld. Wat onder redelijk wordt verstaan is niet duidelijk, maar de rechter zou in ieder geval binnen twee jaar uitspraak moeten doen. Ook een hoger beroep mag maximaal twee jaar duren. Als die termijn niet gehaald wordt, heeft de veroordeelde recht op strafvermindering. Voor slachtoffers is het ook vervelend als de veroordeling zo lang duurt. Zij worden niet gecompenseerd en moeten bovendien ervaren dat de dader er voordeel uit haalt.

Complexer
De vertragingen ontstaan doordat rechtszaken steeds complexer worden. De Raad voor de rechtspraak vindt iedere zaak waarin de redelijke termijn wordt overschreden er één te veel en zegt al langer te pleiten voor extra investeringen in de rechtspraak en de strafrechtketen. Zo zijn 200 nieuwe rechters nodig om de doorlooptijden te verkorten. Slachtofferhulp Nederland heeft vooral moeite met de strafvermindering voor de daders en gaat er daarom voor pleiten dat slachtoffers een hogere schadevergoeding krijgen als de dader minder straf krijgt.

Gedeeld

Geef een antwoord