Veel onbekendheid over steeds heftiger uitgaansgeweld

Hoewel er geen cijfers zijn over uitgaansgeweld, lijkt het erop dat vooral extreem geweld toeneemt. Dat zegt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid op basis van gesprekken met politie, horecaondernemers en beveiligers. Steeds vaker worden daarbij ook wapens gebruikt.

Ook de NOS ging op pad om met politie, daders, slachtoffers, beveiligers en experts over uitgaansgeweld te praten. “Het begint vaak met ‘kankerlijer dit, kankerlijer dat’, vervolgens trekken ze soms zelfs een mes”, zegt Cornel Gorsselink van belangenorganisatie Dutch Bouncer Federation, die zelf al dertig jaar als portier werkt. Volgens het Trimbos-instituut en het CCV ontstaan vechtpartijen tijdens het uitgaan vooral door overmatig gebruik van alcohol en drugs, persoonskenmerken en de omgeving. Daarnaast spelen groepsdruk en de houding van politie en beveiligers een rol.

Omgeving
Vooral een combinatie van alcohol- en drugsgebruik maakt mensen gevaarlijk. Zij verliezen controle over zichzelf, denken onoverwinnelijk te zijn en reageren niet meer op pijnprikkels van bijvoorbeeld pepperspray. Dat maakt het ook voor de politie moeilijk om het geweld in toom te houden. Het meeste geweld komt van mannen tot 25 jaar. Voor wat de omgeving betreft kunnen harde geluiden, hitte en drukte de kans op agressie vergroten. Op Stratumseind in Eindhoven wordt hier al enkele jaren onderzoek naar gedaan. Men kan de omstandigheden aanpassen als spanningen uit de hand dreigen te lopen. Minder lawaai en meer licht blijken dan de-escalerend te werken. Veel beveiligers en politieagenten worden daarnaast getraind om met hun houding en benadering agressie te verminderen.

Nudging
De NOS hield een enquête onder 45 grote gemeenten. Van de 32 gemeenten die reageerden, wist een derde niet of uitgaansgeweld toe- of afneemt. Wel worden overal maatregelen getroffen, zoals extra verlichting en cameratoezicht. Ook wordt met de horeca en de politie gesproken en wordt toezicht geregeld door particuliere beveiligers en jongerenwerkers. Nieuw is het gebruik van ‘nudging’. Dan wordt op een vriendelijke manier geprobeerd om gedrag positief te beïnvloeden. Volgens het CCV worden zelfs rode lopers uitgerold om mensen het gevoel te geven dat zij een VIP zijn in de veronderstelling dat zij zich dan ook als een VIP gaan gedragen. Ook worden spiegels opgehangen, zodat mensen zelf kunnen zien hoe zij zich gedragen in het openbaar.

Gedeeld

Geef een reactie