Aanbieden wifi niet zonder risico

Horeca-uitbaters en winkeliers die draadloos internet aanbieden als extra service voor hun klanten, doen er goed aan hun netwerk te beveiligen zodat alleen geregistreerde gebruikers kunnen inloggen. Dergelijke kleine bedrijven hebben vaak een onduidelijk beeld van de toepassingen van draadloos internet.

Johan de Jong die onderzoek deed voor het Utrechts netwerk voor innovatie en technologie onderzocht de rechten en plichten rondom het aanbieden van draadloos internet, met name door MKB-ondernemers.

Als gebruikers onrechtmatige activiteiten ontplooien via een wifi-netwerk, zoals het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal of het hacken van andere computers, is het bij strafrechtelijk onderzoek moeilijk vast te stellen wie de dader is en wie aansprakelijk is. Daarom moet de ondernemer zijn netwerk beveilig en een logboek van gebruikers bij houden.

Het aanmaken van een unieke gebruikersnaam en wachtwoord is voldoende om de aansprakelijkheid van de ondernemer te beperken. Bovendien wordt door beveiliging voorkomen dat het netwerk wordt aangewezen als openbaar netwerk, met alle verplichtingen en kosten van dien.

Gedeeld

Geef een reactie