Lokaal actieplan Voetbal en Veiligheid ontwikkeld

Op verzoek van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) gaan gemeenten met een betaald voetbalorganisatie (bvo) aan de slag met het op lokaal niveau uitwerken van het Landelijk actieplan Voetbal en Veiligheid.

fouillerenVeel van de in het Landelijk actieplan Voetbal en Veiligheid genoemde acties vragen het komende half jaar op lokaal niveau om een nadere uitwerking en uitvoering in een samenwerkingsverband tussen gemeente, bvo, politie, openbaar ministerie en supportersvereniging.

Ter ondersteuning van deze lokale uitwerking is op landelijk niveau een model lokaal-actieplan en een model lokaal-convenant opgesteld. Hierin zijn de doelen en uitgangspunten voor samenwerking vastgelegd. Burgemeesters hebben de regierol binnen het lokale voetbalveiligheidsbeleid en zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Link: www.hetccv.nl

Gedeeld

Geef een reactie