Nieuwe bewegwijzering vluchtroutes in tunnels

Vandaag vindt in de Drechttunnel in Dordrecht een demonstratie plaats van de nieuwe vluchtwegbewegwijzering die in de Nederlandse tunnels toegepast wordt. Naar aanleiding van verschillende ongevallen in tunnels in Europa heeft de Bouwdienst van Rijkswaterstaat samen met TNO Technische Menskunde nieuwe vluchtbewegwijzering voor tunnels ontwikkeld.

Tijdens renovatiewerkzaamheden in de Drechttunnel zijn deze nieuwe voorzieningen aangebracht. Rijkswaterstaat zal bij alle tunnels in Nederland deze manier van bewegwijzering inclusief nieuwe geluidsbakens implementeren. Om een eenheid in bewegwijzering te krijgen geldt dit voor nieuw te bouwen tunnels maar ook bestaande tunnels worden aangepakt bij renovatie. Voor de zomer van 2014 moet het project afgerond zijn.

Gedeeld

Geef een antwoord