Ouders hebben geen idee over veiligheidsmaatregelen scholen

Volgens onderwijsmedewerkers had bijna de helft van de scholen het afgelopen jaar te maken met een incident zoals diefstal of fysiek geweld. Volgens ouders was dit slechts bij 19 procent het geval. Niet alleen over het aantal incidenten is onduidelijkheid; 51 procent van de ouders heeft geen idee welke veiligheidsmaatregelen de onderwijsinstelling van hun kind neemt.

De incidenten die het meest voorkomen op onderwijsinstellingen zijn verbale agressie, diefstal, vandalisme en fysiek geweld. Dit laatste betreft zelfs een derde van de incidenten. Een ruime meerderheid van de ouders is dan ook van mening dat het de afgelopen vijf jaar minder veilig is geworden op scholen. Dit blijkt uit onderzoek van Securitas naar veiligheid in het onderwijs in Nederland onder ruim 500 respondenten.

Kijkwijzer classificatie geweldHoewel veel onderwijsinstellingen veiligheid als serieus onderdeel beschouwen, laten deze cijfers zien dat er nog veel te winnen valt. Interne en externe factoren moeten geregeld gemonitord worden; verwachting is dat dit zelfs vanaf september 2012 verplicht zal zijn zegt Jean-Marc Komen, Product Manager bij Securitas. Scholen kunnen zo tijdig inspelen op ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de veiligheid. Denk aan de omgeving, het gebouw maar ook aan heldere procedures hoe om te gaan met incidenten.

Medewerkers en ouders hebben duidelijk een ander beeld van het aantal incidenten. 55 Procent van de ouders geeft dan ook aan niet te weten of zij wel op de hoogte worden gebracht als er bijvoorbeeld sprake was van intimidatie of inbraak op de school van hun kind. Bijna een kwart weet zeker dat ze dergelijk nieuws niet altijd ontvangt. Jean-Marc Komen: ‘Scholen maken waarschijnlijk een afweging bij het melden van incidenten en willen ouders niet onnodig ongerust maken. Hierin is dus nog winst te behalen. Verstrekking van juiste en actuele informatie maakt het mogelijk om gezamenlijk te zorgen voor een veilige leeromgeving. Ouders kunnen er dan thuis rekening mee houden en eventueel eigen gemaakte afspraken met de kinderen afstemmen op ontwikkelingen op de school.. School, ouders, gemeente en ook ondernemers kunnen door samen te werken de veiligheid op en rond de school waarborgen.’

Gedeeld

Geef een reactie