Twitterende wijkagent kan veiligheidsgevoel bevorderen

Vanaf januari 2012 doet Imke Smulders van het Expertisecentrum Veiligheid van hogeschool Avans promotieonderzoek naar de relatie tussen het gebruik van Twitter door wijkagenten en de veiligheidsbeleving van burgers.

Tijdens een presentatie van de voorlopige resultaten van haar onderzoek op Avans, kwamen al meteen een aandachtspunt naar voren. Zo moet een wijkagent wel eerst even nadenken voordat hij een bericht de wereld instuurt. De ene tweet kan burgers juist bang maken, terwijl de ander inwoners alert maakt.

Twitter agentEen tweet als: ‘Bent u weg met kerst, let dan op, er zijn veel inbrekers in uw wijk op pad’ is wellicht goed bedoeld, maar roept heel andere gevoelens op dan een tekst als: ‘Uw wijkagent wenst u prettige kerstdagen. Viert u het elders? Let er dan even op dat u uw huis afsluit.’

Als burgers merken dat de politie actief is, hebben het gevoel dat ze ergens terecht kunnen met hun vragen en opmerkingen. Er wordt geluisterd, er wordt wat gedaan.

Door haar promotieonderzoek is ze sinds 2012 verbonden aan het lectoraat Veiligheid, Openbare orde en Recht. Ze wordt in haar onderzoek begeleid door Emile Kolthoff. In het kader van haar promotieonderzoek ontwikkelde en verzorgde zij de training Effectief op Twitter voor wijkagenten in Midden- en West-Brabant.

Lees verder: avans.nl

Gedeeld

Geef een reactie