Veiligheidsbranche krimpt conform verwachting licht

De veiligheidssector is afgelopen jaar licht gekrompen in omzet en werkgelegenheid. Nadat in 2016 een recordaantal mensen in de beveiliging werkzaam was (bijna 30.000 m/v) liep dit in 2017 terug naar 27.754.  Dit blijkt uit de Branchescan  2017 van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

De daling met 7,3 procent was min of meer al voorspeld, omdat de piek in werkgelegenheid in 2016 te maken had met de opvang van vluchtelingen en een verhoogde terrorismedreiging. De omzet in de branche daalde eveneens, met 2,8 procent, naar €1,40 miljard tegen €1,44 in 2016. Ook dit is in lijn met de verwachting van de leden. Een meerderheid van hen voorspelde in 2016 een lichte teruggang of hooguit gelijkblijvende omzet, waar zij een jaar eerder nog zeer positief waren.

Langzaam herstel van vertrouwen
De cijfers blijken uit de Branchescan 2017, de jaarlijkse branchemonitor van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Volgens voorzitter Laetitia Griffith maken de jongste cijfers duidelijk dat de sterke groei in 2015 en 12016 inderdaad incidenteel was, zoals al werd vermoed. “We zien dat het vertrouwen langzaam weer herstelt. De verwachting voor 2018 is alweer wat beter. De economie herstelt zich meer en meer, maar de beveiligingsbranche is daarbij volgend. De groeicijfers zien we pas later terug in onze branche. Los daarvan is de markt voor reguliere beveiliging flink verzadigd. We zien dat veel leden moeite hebben de kostenstijgingen door te berekenen aan de klant. Het is een prijzenmarkt waarin men met heel scherpe tarieven moet rekenen om een opdracht binnen te halen.”


Groeien in aantrekkelijkheid
De brancheverenging hamert bij zijn leden ook op het belang te investeren in het aantrekken van meer jongeren door het beroep aantrekkelijker te maken. Al enkele jaren is een vergrijzing
waarneembaar. Inmiddels is 39 procent van de beveiligers ouder dan 45 jaar, 55 procent van alle beveiligers is minder dan 5 jaar in dienst. Griffith hierover: “De oververtegenwoordiging van de groep 45-plussers baart wel zorgen, en dat geldt ook voor de grote groep ‘jongere’ beveiligers die de sector heeft verlaten. We onderzoeken waar dat aan ligt. Tegelijk werken we via Beveiliger 2.0 aan een hoger niveau van beveiliger met meer bevoegdheden. De verwachting is dat meer jongeren zich daarvoor interesseren.”

Andere uitkomsten
Opvallende andere uitkomsten van de branchescan zijn dat het aandeel van vrouwen relatief stijgt, dat de beveiliging in de horeca na een scherpe daling in 2016 weer groeit en dat er een forse
toename is van evenementen- en horecabeveiligers met een vast contract (9% tegenover 5% in 2016).
Ook dit duidt op een voorzichtig herstel en een groeiend  vertrouwen.


Over de Nederlandse Veiligheidsbranche
De Nederlandse Veiligheidsbranche vertegenwoordigt de markt van particuliere beveiliging, recherche en geld- en waardetransport. Leden van de branche zijn gezamenlijk goed voor meer dan
90% van de totale omzet (1,4 miljard euro). De bedrijven bieden innovatieve diensten aan die gericht zijn op het vergroten van de veiligheid in Nederland.

Gedeeld

Geef een reactie