Vergroting zelfredzaamheid tegen criminaliteit

De overheid ziet graag dat burgers zelf alert zijn op ongewenste of dreigende situaties in hun omgeving. Maar weten burgers wel hoe zij effectief en rechtmatig kunnen optreden tegen overlast en criminaliteit? Via de zogenoemde SDR-methodiek is dit te leren.

Hoe kunnen burgers participeren vanuit hun persoonlijke vermogen als antwoord op de oproep om allemaal alert te zijn? Wat betekent dat eigenlijk, alert zijn? Onlangs organiseerde het in gedragsprofilering gespecialiseerde SDR Academy een clinic voor een aantal buurtbewoners. De clinic over buurtpreventie was gebaseerd op de filosofie van Ran Cohen, die gedragsprofilering in Nederland geïntroduceerd heeft. De deelnemers werd een handelingsperspectief bijgebracht dat hen in staat stelt effectief op te treden tegen overlast en criminaliteit. Dit handelingsperspectief is een absolute voorwaarde voor zelfredzaamheid. Burgers weten hierdoor wat zij wel en niet mogen en wanneer zij incidenten aan professionele hulpdiensten moeten overlaten. Belangrijk is ook dat zij leren situaties juist in te schatten door te profileren op basis van gedrag. Gedrag dat in de juiste context geplaatst een nauwkeurige indicatie geeft van het dreigingsniveau. Dit bevordert adequaat optreden en voorkomt dat burgers onverantwoorde risico’s nemen of hun beperkte bevoegdheden te buiten gaan.
Meer informatie: SDR Academie.

Gedeeld

Geef een antwoord