Vervoer inbrekerswerktuigen overdag nog niet overal strafbaar

De model-APV van de Vereniging Nederlandse Gemeenten bevat een verbod op het vervoer van inbrekerswerktuigen op een openbare plaats. Niet alle gemeenten hebben deze bepaling in hun APV overgenomen. Voor de vervolging van woninginbraken is het artikel echter wel van belang, aldus de VNG.
Op dit moment zijn voorbereidingshandelingen voor woninginbraak in het Wetboek van Strafrecht namelijk alleen strafbaar gesteld voor zover het de nachtelijke uren betreft (artikelcombinatie 46/311 WvSr). De minister van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel in voorbereiding dat de strafbaarstelling uitbreidt naar de niet-nachtelijke uren, maar een wetstraject vergt de nodige tijd.
Artikel 2:44 van de model-APV bevat een verbod op het vervoer van inbrekerswerktuigen op een openbare plaats. Het verbod geldt dag en nacht: daarom biedt het artikel politie en Openbaar Ministerie een goede aanvulling op de mogelijkheden om te handhaven via de inzet op voorbereidingshandelingen. Overtreding van het verbod is strafbaar gesteld via artikel 6:1 van de model-APV.
Woninginbraken gebeuren volgens de VNG juist vaak overdag of in de vooravond. Daarom verzocht de minister van Veiligheid en Justitie de VNG om gemeenten die het verbod op het vervoer van inbrekerswerktuigen nog niet in hun APV hebben opgenomen, te vragen dit alsnog te doen. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels de boete van de strafbeschikking voor overtreding van APV-artikel 2:44 verhoogd van € 90 naar € 140. Hierdoor leidt overtreding voortaan tot registratie in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS).

Gedeeld

Geef een reactie