Verzekeraar hoeft niet te betalen omdat alarm niet aan stond

Verzekeraar Bovemij heeft een inbraakclaim van een verzamelaar afgewezen omdat die zijn voorgeschreven alarmsysteem niet gebruikte. De verzamelaar vindt dat de schuld bij zijn tussenpersoon ligt. Die adviseerde hem wel een alarmsysteem te laten installeren, maar vertelde er niet bij dat dit ook ingeschakeld moest worden.

De verzamelaar bewaarde postzegels, munten en sieraden in een safe. In 2017 werd bij hem ingebroken en werd de complete safe meegenomen, met daarin voor zo’n 87.500 euro aan verzekerde kostbaarheden. De man diende een claim in bij zijn verzekeraar, maar die werd na onderzoek van de inbraak afgewezen. Het alarmsysteem zou niet zijn ingeschakeld tijdens de inbraak. Anders zouden de inbrekers waarschijnlijk op heterdaad zijn betrapt, omdat het veel tijd gekost moet hebben om de safe los te maken en mee te nemen. De verzamelaar vond dat zijn tussenpersoon in gebreke was gebleven, omdat die niet had gezegd dat de collectie niet verzekerd zou zijn als het alarmsysteem niet was ingeschakeld bij afwezigheid, zo liet hij het klachteninstituut Kifid weten. De tussenpersoon zou daarmee zijn zorgplicht hebben verzaakt.

Algemeen bekend
Het Kifid, dat klachten tegen de financiële sector behandelt, was het niet eens met de verzamelaar. Hem was in 2001 bij het afsluiten van de verzekeraar verteld dat hij een alarmsysteem nodig had en aan welke eisen dat moest voldoen. Het Kifid vindt net als de tussenpersoon dat het als algemeen bekend mag worden verondersteld dat een alarmsysteem niet alleen geïnstalleerd, maar ook gebruikt moet worden. Het zou voldoende zijn gebleken dat de tussenpersoon de verzekerde bij aanvang van de verzekering heeft gewezen op de voorgeschreven beveiligingsmaatregelen. Van de verzekerde mag worden verwacht dat hij de aan hem verstrekte documentatie aandachtig doorleest en dat hij daarover zo nodig kritische vragen stelt. De zorgplicht van de tussenpersoon reikt volgens het Kifid niet zo ver dat hij bij zijn cliënt (periodiek) had moeten nagaan of deze het alarmsysteem in goede toestand hield en gebruikte. Het Kifid concludeert dan ook dat de tussenpersoon niet tekort is geschoten in zijn zorgplicht en niet gehouden is tot vergoeding van de door Consument gestelde schade.

De volledige uitspraak is hier te downloaden.

Gedeeld

Geef een reactie