Verzekeraars zien weer toename van woningbranden

Het aantal claims dat verzekeraars ontvangen voor woningbranden is, na een jarenlange daling, in 2020 weer toegenomen. Dat blijkt uit de Risicomonitor Woningbranden van het Verbond van Verzekeraars. Rookmelders spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van (dodelijke) slachtoffers, brandwonden en materiële schade.

In 2020 ontvingen verzekeraars 66.657 claims tegenover 64.879 in 2019. De totale materiële schadelast voor verzekeraars bedraagt ruim 225 miljoen euro in 2020 en daalde, ondanks meer claims, iets ten opzichte van 2019 (248 miljoen euro). Dit komt door een daling in de gemiddelde schade per claim, van 3.822 euro in 2019 naar 3.377 euro in 2020.

Meeste woningbrandclaims per provincie
In de provincies Overijssel, Noord-Brabant en Limburg registreerden verzekeraars in 2020 relatief gezien de meeste claims. Overijssel staat met 10,9 woningbrandclaims per 1.000 huishoudens bovenaan, gevolgd door de provincies Noord-Brabant (10,6) en Limburg (10,6). De meest voorkomende oorzaken zijn menselijk handelen, kortsluiting en werkzaamheden. Net als de afgelopen jaren kwamen de meeste woningbrandclaims binnen rond de jaarwisseling.

Gewonden door brand voorkomen
Rob Baardse, directeur van de Nederlandse Brandwonden Stichting: “Vuur en vlammen zijn verantwoordelijk voor een derde van het aantal patiënten in de drie Nederlandse Brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam. Twee derde hiervan raakt gewond bij een brandwondenongeval in de woonomgeving. We zien dat modern meubilair en oplaadbare apparaten zorgen voor heviger en gevaarlijker branden dan vroeger. Om brandwonden en dodelijke slachtoffers te voorkomen zetten we in op het voorkomen van brand én op vroege ontdekking van brand door het alarm van de rookmelder.” Hij adviseert om rookmelders in ieder geval op elke verdieping van het huis op te hangen.

Rookmelders essentieel
Carolien Angevaren sluit zich hier namens Brandweer Nederland bij aan: “De rookmelderverplichting die er in 2022 komt, zal daarbij een enorme stap in de goede richting zijn. Maar dit betekent wel dat rookmelders moeten werken en op de goede plaats hangen. Daar is nog lang niet overal sprake van. Op elke verdieping is minimaal één rookmelder nodig, altijd aan het plafond en op tenminste 50 centimeter van de muur en op minimaal 30 centimeter van een lamp. We blijven daarom inzetten op veiligheidsbewustzijn en voorlichting, zoals ook deze maand weer tijdens de Nationale Brandpreventieweken. De impact van een brand is enorm.”

Brandschade voorkomen
Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars: “Vanwege de coronamaatregelen werd er in 2020 veel thuisgewerkt, waardoor er vermoedelijk vaker brand ontstond. Aan de andere kant werden branden daardoor ook weer sneller ontdekt.” Volgens Weurding ontstaan de meeste branden door menselijk handelen, zoals tijdens het koken of spelen met vuur door kinderen. Maar steeds vaker zijn opladers van elektrische apparaten de oorzaak. “Snel handelen bij brand is erg belangrijk”, benadrukt hij. “Goede rookmelders in het hele huis alarmeren je snel. Daarmee kun je jezelf snel in veiligheid brengen en brandschade aan je huis en eigendommen beperken of zelfs voorkomen.”

Brandpreventieweken
Onder andere Brandweer Nederland, de Nederlandse Brandwonden Stichting en het Verbond van Verzekeraars, werken binnen de Nationale Brandpreventieweken samen om brand, brandslachtoffers en brandschade te voorkomen. Goed geplaatste én onderhouden rookmelders kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. In oktober voeren de organisaties hiervoor campagne met het thema ‘Rookmelders redden levens‘. Kijk voor meer informatie op www.rookmelders.nl.

Gedeeld

Geef een antwoord