Videotoezicht komt dit jaar ook onder Wet PBR te vallen

De Wet particuliere alarmcentrales en recherchebureaus stelt zware eisen aan particuliere alarmcentrales. Dit vooral om te voorkomen dat criminelen deze kunnen saboteren. Voor videocentrales is tot nu toe niets geregeld, maar dat gaat na een jarenlange lobby door de branche veranderen.

De laatste jaren werd de ene na de andere videotoezichtcentrale opgericht. Soms heel professioneel, maar soms ook met de spreekwoordelijke PC op de keukentafel. De particuliere alarmcentrales is dat een doorn in het oog. Deze bedrijven vallen onder de Wet particuliere alarmcentrales en recherchebureaus, die vergaande en kostbare kwaliteitseisen stelt, terwijl hun concurrenten op videogebied zich nergens aan hoeven te houden.

Vergunning
Aanvankelijk zou het ministerie van Justitie en Veiligheid de nieuwe regels al op 1 juli publiceren, maar die datum is uitgesteld tot naar verwachting 1 september. Op die datum wordt ook een overgangsregeling van kracht. Binnen die termijn kunnen videotoezichtcentrales hun bedrijf dan aanpassen, zodat zij een vergunning kunnen aanvragen. Daarvoor dienen zij te voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Europese norm EN50518 of het CCV PAC-certificatieschema. Dit wordt gecontroleerd door een geaccrediteerde certificatie-instelling.

Probleem
Er is echter wel een probleem. De EN 50518, waarop ook het CCV PAC-schema is gebaseerd, wordt op het moment gemoderniseerd. Wat er precies gaat veranderen is nog niet duidelijk. Exacte informatie hierover wordt niet eerder verwacht dan in het eerste kwartaal van 2019. Voor de gevestigde PAC’s gaat er waarschijnlijk niet heel veel veranderen, maar videotoezichtcentrales staan grote investeringen te wachten. Stel dat zij hun bedrijf conformeren aan de eisen van nu en hun toezichtruimte laten ombouwen tot een bunker met kogelwerend glas. Het zou zomaar kunnen dat deze irreële eis in 2019 komt te vervallen en de investering dus voor niets zou zijn geweest. Op dit moment is nog niet bekend hoe hiermee omgegaan dient te worden.

Gedeeld

Geef een reactie