Voorlopig geen splitsing Veiligheid & Justitie

Het kabinet is voorlopig niet van plan het ministerie van Veiligheid & Justitie te splitsen, aldus NRC Handelsblad, dat zich baseert op premier Rutte donderdag bij het Verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer.

Als reactie op een motie die afgelopen najaar in de Eerste Kamer werd aangenomen, had minister Van der Steur van Veiligheid & Justitie beloofd om al voor komende zomervakantie de voor- en nadelen van het ontvlechten van zijn departement op een rij te zetten. Dit omdat wegens de vele operationele en financiële problemen een groeiende meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het ‘superdepartement’ weer uit elkaar wordt getrokken. In dat geval zou bijvoorbeeld de politie terugkeren naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Minister-president Rutte ziet hier echter vooralsnog niet de noodzaak van in. Hij vindt dat meer iets voor het volgende kabinet, na de verkiezingen volgend jaar.
Vorige week maakte de Algemene Rekenkamer bekend dat het ministerie van Veiligheid & Justitie de financiële controle niet op orde heeft. Ook heeft het departement te maken met financiële tekorten van zo’n 40 miljoen per jaar. In de Voorjaarsnota maakt het kabinet binnenkort bekend hoe de meest nijpende gaten in de begroting kunnen worden gedicht.

Gedeeld

Geef een antwoord