Vorig jaar weer meer gedetineerden

Het aantal gedetineerden is in 2019 opnieuw gestegen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Op 30 september 2019 waren bijna tienduizend personen gedetineerd, 400 meer dan op dezelfde dag in 2018.

In vergelijking met drie jaar eerder zaten er zelfs ruim 1100 personen meer vast. Vier op de tien gedetineerden met een vrijheidsstraf zaten een straf uit van 3 jaar of langer. Tot 2017 daalde het aantal gedetineerden nog vrijwel jaarlijks, van bijna 12 duizend in 2010 tot 8,8 duizend in 2016. De meeste gedetineerden in 2019 waren 25 tot 45 jaar oud (58 procent). Jongeren (18 tot 25 jaar) vormen 15 procent van de gevangenisbevolking, 26 procent is 45 tot 65 jaar. Deze verdeling van de gevangenisbevolking naar leeftijd is sinds 2016 vrijwel niet veranderd. Het aandeel 25- tot 45-jarigen is iets (1,5 procent) gedaald, het aandeel ouderen (45 jaar en ouder) is iets (1,9 procent) toegenomen. 95 procent van de gedetineerden is een man.

Vervangende hechtenis neemt sterk af
De gevangenispopulatie bestaat voor 44 procent uit personen die in voorlopige hechtenis verblijven, in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. 39 procent heeft een door de rechter opgelegde vrijheidsstraf, waarbij de verdeling naar strafduur de laatste jaren nauwelijks is veranderd.
Het aandeel personen met een vervangende hechtenis of dwangmaatregel, die meestal korte tijd gedetineerd zijn, is de laatste jaren sterk gedaald, van 10 procent in 2014 tot 5 procent in 2019. Het aandeel gedetineerden in een inrichting voor stelselmatige daders, voor zeer actieve volwassen veelplegers die 1 tot 2 jaar zijn gedetineerd, is juist toegenomen van 4 procent (2014) naar 8 procent (2019).

Gedeeld

Geef een reactie