Waarschuwing voor criminele schaduwwereld

De top van het Openbaar Ministerie en twaalf burgemeesters doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om meer te doen tegen drugscriminaliteit en ondermijning. Dat kopt De Telegraaf vandaag. Volgens hen helpt het als er meer geïnvesteerd wordt in capaciteit, beter wordt samengewerkt en er nieuwe regels komen.

Volgens het OM en de burgemeesters zal de onderwereld nog verder in de bovenwereld infiltreren als er nu niet meer gedaan wordt tegen ondermijning en de macht van de drugseconomie. Dat schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij aangeven dat de problemen steeds groter worden en dat iedere gemeente dat merkt. Er zou een criminele schaduwwereld ontstaan, gebaseerd op de handel in en het gebruik van drugs waarin honderden miljoenen, zo niet miljarden omgaan.

Machtsvacuüm
Recent verscheen het kritische rapport ‘De achterkant van Amsterdam’, dat ook al waarschuwde voor de toenemende macht van criminelen die met grote sommen geld vooral steeds meer jeugdigen voor hun karretje weten te spannen. Het is volgens het OM en de burgemeesters geen raketwetenschap. Waar de overheid niet in staat is om de handhaven, ontstaat een machtsvacuüm waarin criminaliteit kan gedijen. De bestuurders verwachten dat als Den Haag extra investeert in de politie, het OM en de rechtspraak, het probleem beheersbaar kan blijven. Daarnaast zal beter onderzoek gedaan moeten worden naar verdachte transacties. Verder willen de burgemeesters en de OM-top meer informatie kunnen uitwisselen zonder dat privacyregels dat belemmeren.
De brief lijkt mosterd na de maaltijd, want dinsdag maakt het Kabinet bekend waar het komende jaar het belastinggeld aan besteed gaat worden. Zeker is dat er meer geld gaat naar Defensie en de inlichtingendiensten. De politie was al eerder extra geld toegezegd. Ook is er een fonds opgericht tegen ondermijning. Daarin zit 100 miljoen euro. Later deze dag komen we met aanvullende informatie over wat de regering het komende jaar aan veiligheid gaat spenderen.

Gedeeld

Geef een reactie