Wapencontroles in vijf Amsterdamse buurten

In september worden er in Amsterdam als proef in vijf buurten wapencontroles gehouden. Per buurt wordt er maximaal drie keer gecontroleerd, op verschillende dagen. De wapencontroles vinden plaats in Bijlmer-Centrum, Burgwallen Nieuwe Zijde, Geuzenveld, de Dapperbuurt en de Waterlandpleinbuurt.

De afgelopen jaren zijn er regelmatig incidenten geweest met wapens waarbij jongeren betrokken waren. In alle lagen van de maatschappij – van burgemeesters tot ouders, van jongerenwerkers en rechtshandhavers tot politici – zijn er zorgen over het wapenbezit en -gebruik onder de jeugd, aldus de gemeente.

Wapenbezit en -gebruik terugdringen
Met deze proef wil de gemeente onderzoeken of wapencontroles helpen om het wapenbezit en het aantal incidenten met wapens terug te dringen. En om bewoners een veiliger gevoel te geven.
Bij wapencontroles worden personen, tassen en voertuigen gecontroleerd op de aanwezigheid van wapens. Het is verplicht om mee te werken. De controles vinden willekeurig plaats. Er hoeft dus niet eerst sprake te zijn van een verdenking.

Waarnemers
De controles worden bijgewoond door waarnemers. Iedereen mag waarnemer zijn. Wel moet deze van tevoren zijn aangemeld. De waarnemer kijkt hoe de proef verloopt. Wat is de reactie van de mensen? Wordt er wel willekeurig gecontroleerd? Zijn er klachten? Wie geïnteresseerd is, kan zich voor meer informatie tot 20 augustus melden via waarnemerswapencontroles@amsterdam.nl.
Amsterdam neemt verschillende maatregelen om het bezit van wapens terug te dringen. Zo wordt voorlichting gegeven op scholen, worden wapeninleveracties georganiseerd en wordt samengewerkt met het Rijk aan een verbod op de verkoop van messen aan jongeren.

Gedeeld

Geef een antwoord