Welk toezichtproject wint dé innovatieprijs van 2018?

De verkiezingen Handhaving en Toezicht zijn gestart. Deze zijn een initiatief van het CCV, de Inspectieraad en beroepsvereniging Vide om innovatie in het toezichts- en handhavingsvak te stimuleren. Vernieuwende projecten kunnen tot 1 juli worden aangemeld om kans te maken op de innovatieprijs van 2018.

De laatste verkiezingen Handhaving en Toezicht vonden plaats in 2015. Toen wees de vakjury het project ‘Toezicht gezinnen met geringe sociale redzaamheid’ als winnaar aan voor de innovatieprijs. Vijf Inspecties verbeterden via hun toezicht samen de ondersteuning van gemeenten aan gezinnen met complexe en meervoudige problematiek. Zij namen hierbij de kwetsbare burger als uitgangspunt. De samenwerking met en ondersteuning van de gemeenten leidde tot tastbare resultaten. Die werden op transparante wijze inzichtelijk gemaakt. Ze waren gericht op leren en verbeteren, stimulerend toezicht dus.

Creativiteit, effectiviteit en toepasbaarheid
Dit jaar zit de vakjury opnieuw klaar om inzendingen te beoordelen op onder meer creativiteit, effectiviteit en toepasbaarheid. Wie aan een bijzonder project werkt dat gericht is op een gezonde, veilige en rechtvaardige samenleving of een beter milieu, kan meedingen. Het dient wel een project te zijn dat vernieuwend is en landelijke aandacht verdient. Projecten uit alle domeinen waar handhaving en toezicht een rol spelen maken kans, zoals openbare ruimte, milieu en welzijn, onderwijs, energie, telecom, vervoer, werk en inkomen, voeding, zorg en financiën. De uitreiking van de innovatieprijs vindt in het najaar plaats.
Aanmelden kan tot 1 juli via www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl.

Gedeeld

Geef een reactie