Wet helpt Belgische gemeenten criminaliteit tegen te gaan

De minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens werken aan een wetsontwerp waarin staat dat een gemeentebestuur bij een vergunnings- of subsidieaanvraag een advies kan vragen aan een onafhankelijk bureau als er vermoedens zijn van criminaliteit.

De wet die bedoeld is om georganiseerde malafide praktijken aan te pakken, is waarschijnlijk rond april 2018 gereed. Gemeenten worden dan beter in staat gesteld om te voorkomen dat er bedrijven worden gevestigd die dienen als dekmantel voor georganiseerde criminaliteit. Ter inspiratie bezocht minister Jambon Nederland om zich te laten informeren over de wet Bibob. Dit is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er ernstige vermoedens zijn dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.

Bibob
Voor gemeentebesturen is het echter niet eenvoudig om te controleren of een vergunning aangevraagd wordt door een malafide persoon of organisatie. In Nederland gebeurt dat door het Landelijk Bureau Bibob. Die trekt op een vertrouwelijke manier de achtergrond na van degene die de vergunning of subsidie aanvraagt. Zo wordt bekeken of het gaat om malafide personen of organisaties. Loopt er tegen de persoon in kwestie een onderzoek? Heeft de persoon een crimineel verleden? Op basis van die ingewonnen informatie wordt beslist of de aanvrager een vergunning krijgt. In Nederland wordt na dergelijk onderzoek de helft van de aanvragen afgewezen. Bij de overige aanvragen zijn er in de helft van de gevallen verdenkingen, maar niet zwaar genoeg om de vergunning te weigeren.

Proef
Eind juni kondigde minister Jambon aan dat er in de provincies Limburg en Antwerpen bij wijze van proef gestart wordt met Regionale Informatie en Expertisecentra, waarin diensten als politie, douane en justitie informatie uitwisselen. Die informatie komt ook beschikbaar voor de lokale besturen die vergunningen verstrekken aan winkels, cafés en verenigingen. Als de nieuwe wet rond is, kan een bestuurlijke overheid een niet-bindend advies aanvragen aan een onafhankelijk bureau dat een analyse maakt als er concrete vermoedens zijn van criminaliteit.

Gedeeld

Geef een antwoord