Wie gaat boerkaverbod handhaven?

Vanaf 1 augustus is de wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ van kracht. Deze geldt in het openbaar vervoer en in gebouwen van het onderwijs, de zorg en de overheid en is van toepassing op boerka’s, maar ook op bivakmutsen en integraalhelmen. Maar wie gaat de wet handhaven en hoe?

De wet is in het leven geroepen omdat de overheid en de samenleving het voor de sociale veiligheid belangrijk vinden dat mensen herkenbaar zijn en elkaar kunnen aankijken. Nadelen zijn er ook. Er zijn mensen, met name vrouwen, die uit geloofsovertuiging hun gezicht willen bedekken en die nu niet langer welkom zijn in het openbaar vervoer en in overheids-, onderwijs- en zorggebouwen. Maar wat als zij zich daar niet van aantrekken? Volgens de politie ligt de verantwoordelijkheid voor de controle op de naleving van de wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ bij de medewerkers van de instelling waar het verbod geldt en bij het personeel van het vervoersbedrijf. Van hen of van hun beveiligers wordt verwacht dat zij overtreders aanspreken, wijzen op het bestaan van het verbod en hen verzoeken de gezichtsbedekking te verwijderen of anders het pand of het voertuig te verlaten.

Bekeuring
Als de overtreder geen gehoor geeft aan het verzoek kan de medewerker de hulp van politie inschakelen. Ook die zal de betrokkene verzoeken de gezichtsbedekking te verwijderen of de locatie te verlaten. Als dit niet het beoogde effect heeft, kan de politie overgaan tot het uitschrijven van een bekeuring. De politie heeft echter al via verschillende media laten weten hier geen prioriteit aan te geven. De politie overweegt zelf om aparte ruimtes in de bureaus in te richten, waar vrouwen hun gezichtsbedekking kunnen verwijderen om met een vrouwelijke agent te spreken. Bijvoorbeeld als zij aangifte willen doen van een misdrijf. Het advies is aan andere instanties om iets vergelijkbaars te doen. Bij scholen en zorginstellingen ligt dit natuurlijk ingewikkelder en de komst van geblindeerde bussen voor alleen gelovige vrouwen is ook niet waarschijnlijk. Hij blijft dus de vraag hoe instanties en hun beveiligers met deze kwestie moeten omgaan. Zij zijn namelijk zelf ook in overtreding als zij het verbod op gezichtsbedekkende kleding niet handhaven.

Gedeeld

Geef een reactie