Wie wordt de beste beveiliger van 2017?

De verkiezing van de beste beveiligers in de particuliere beveiliging is weer gestart: de V-factor 2017. Beveiligers worden opnieuw uitgedaagd om uit te blinken in hun vak. Ditmaal door hun visie op de nabije toekomst van hun werk te geven. Voor de uiteindelijke winnaar ligt weer een iPad klaar!

De winnaar wordt bekend gemaakt op maandagochtend 9 oktober aan het begin van de Week van de Veiligheid 2017. Dat gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst, waarbij ook de minister van Veiligheid & Justitie aanwezig zal zijn. De winnaar van de V-factor wordt de beveiliger die het beste heeft verwoord hoe zijn of haar werk er over vijf jaar uitziet en hoe die denkt daar zelf een bijdrage aan te kunnen leveren. Beoordeling gebeurt door een onafhankelijke jury met daarin Duco Hoep, secretaris van de SOBB, Jacqueline Panneman, voorzitter van de OR namens de Unie bij Securitas, Stephan Kapma, trainer, Dennis van Eyk, winnaar van de V-factor in 2015 en Vincent Vreeken van BeveiligingNieuws.nl.
De jury selecteert de inzendingen die voor nominatie in aanmerking komen en uiteindelijk de winnaar. Van de genomineerden wordt ook nog een video gemaakt, die online wordt gezet. De beveiliger op het filmpje dat de meeste likes ontvangt, krijgt de publieksprijs.

Feestelijke bijeenkomst
Initiatiefnemer, het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging, hecht veel waarde aan de kwaliteit van het beveiligingsvak. “Daarom koppelen we de verkiezing elk jaar aan een bepaald thema”, vertelt algemeen secretaris Marianna Clarijs. “Vorig jaar was dat V-learning, waarmee beveiligers hun kennis up-to-date kunnen houden. Of dat ook echt gebeurt konden kandidaten bewijzen door deel te nemen aan een kennisquiz. Dit jaar hebben we als thema duurzame inzetbaarheid. Vandaar de vragen hoe de kandidaat zijn werk over vijf jaar ziet en wat hij of zij daar aan gaat doen de komende jaren.”

Geen makkelijke vragen
Het zijn geen makkelijke vragen. Veel beveiligers zullen gewend zijn te doen wat de werkgever of opdrachtgever van hen verwacht. Dat biedt weinig ruimte voor eigen initiatieven. “Dat is een punt”, beaamt Marianne Clarijs, “maar het is wel een trend die we willen inzetten in de branche om mensen zelf hierover aan het woord te laten en ze over hun eigen toekomst na te laten denken. We denken na over mogelijkheden om zowel werknemers al werkgevers hierin te ondersteunen. Werkgevers moeten dit namelijk wel willen en kunnen faciliteren. Belangrijk, want we zijn een ‘peoples business’. Je kan beveiligers niet met machines vergelijken, maar beide hebben  onderhoud nodig om in de toekomst te kunnen blijven functioneren.”

Inschrijven kan via deze link.

(foto: Trigion)

Gedeeld

Geef een antwoord