Zorgen over nieuwe wet over laadpalen in garages

Eigenaren van een flat kunnen binnenkort eisen dat er een laadpaal in de ondergrondse parkeergarage komt. Vanwege het brandgevaar zijn veel Verenigingen van Eigenaren daar erg ongerust over, zo blijkt uit een onderzoek door tv-programma Kassa. Zij zien namelijk geen kans om de garages voldoende brandveilig te maken.

Het gaat om het Wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE’s. Dit wordt momenteel uitgewerkt in een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB). Daarin komen ook brandveiligheidsvoorschriften te staan waaraan bewoners zich moeten houden. Het is volgens Kassa echter onduidelijk welke eisen daar precies in komen te staan en of die wel uitvoerbaar zijn.

Korte termijn
Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) vindt dat elektrische voertuigen met een storing, of mogelijke beschadiging niet in de garage mogen staan. Laadpunten moeten bij voorkeur bij de uitgang van parkeergarages worden ingericht, zodat de brandweer makkelijker bij een brandend voertuig kan komen. Dit is echter een maatregel voor de korte termijn, omdat verwacht wordt dat rond 2030 al een derde van het wagenpark elektrisch zal zijn. Op dit moment komen laadpalen her en der in de garages te staan, omdat deze horen bij de gereserveerde parkeerplaats van de betreffende bewoner.

Kosten
Parkeergarages van 1000m² en groter behoren een sprinkerinstallatie te hebben, maar het is niet duidelijk of daarmee een brand in een elektrische auto bestreden kan worden. De VvE’s maken zich intussen ook zorgen over de kosten die de nieuwe wet met zich mee gaat brengen. Veelal zullen bouwkundige aanpassingen nodig zijn. Bewoners zonder elektrische auto zullen niet bereid zijn daar aan mee te betalen. De VvE’s zien liever meer laadpunten op straat, zodat elektrische auto’s niet onder de woningen opgeladen hoeven te worden. Gemeenten werken hier echter niet snel aan mee. Zij vinden dat de bewoners gebruik moeten maken van de inpandige garage, als die er is. Het Instituut voor Fysieke Veiligheid gaat gemeenten adviseren hier soepeler mee om te gaan. Het IFV vindt ook dat VvE’s moeten kunnen besluiten of er laadpalen in de garage komen of niet.

Gedeeld

Geef een antwoord