Zorgen over toename van cameratoezicht op scholen

In en rond steeds meer scholen komen beveiligingscamera’s. Dat blijkt uit een rondgang van het NOS Jeugdjournaal langs langs twintig basis- en middelbare scholen en betrokken instanties. Privacyexperts maken zich zorgen over het gebrek aan controle op naleving van de regelgeving.

Net als andere organisaties dienen scholen zich te houden aan wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft. Handhaving hiervan gebeurt echter niet, tenzij iemand een klacht indient bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat het cameratoezicht in het onderwijs snel toeneemt wordt volgens de NOS bevestigd door de Autoriteit Persoonsgegevens, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Hoeveel scholen inmiddels camera’s hebben en hoeveel is niet bekend, omdat het niet verplicht is de camera’s te registreren of daar een vergunning voor aan te vragen.

Vrijheden
“We moeten oppassen dat kinderen niet constant in de gaten worden gehouden”, zegt Simone van der Hof, hoogleraar Recht en Informatiemaatschappij van de Universiteit Leiden. “Laten we zorgen dat hun vrijheden fier overeind blijven staan.” Volgens de privacyexpert zou niemand het accepteren als zijn kind continu wordt bespied door iemand die alle handelingen noteert. Maar als het gedrag continu met camera’s wordt vastgelegd, lijkt niemand daar een probleem mee te hebben. Volgens Van der Hof groeit wel het besef dat hier iets aan gedaan moet worden. Onder andere om te voorkomen dat kinderen hun vrijheden niet kunnen ontwikkelen. Scholen zouden daarom op de eerste plaats een geldige reden moeten hebben om bewakingscamera;s in te voeren. Ook is het volgens de hoogleraar van belang dat beelden alleen worden bekeken als er een incident is geweest en dat overige beelden niet langer dan vier weken worden bewaard. Verder wijst zij op de verplichting om cameratoezicht met een bordje kenbaar te maken. “De belangen van leerlingen, leerkrachten en bezoekers moeten worden afgewogen tegen het eigenbelang van de school”, zegt Annemieke Herberigs van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gedeeld

Geef een antwoord