Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

2N

Regio Control Veldt

Traka ASSA ABLOY

Milestone

JMB Groep

HD Security

Optex

SmartCell

Akuvox

G4S

Oribi ID Solutions

Add Secure

VideoGuard

ASSA ABLOY

Connect Security

Brivo

Alphatronics

Dero Security Products

IDIS

Sequrix

GFT

Lobeco

ARAS

Ajax Systems

VEB

Explicate

Paxton

ADI

NetworxConnect

Paraat

Seris

Nimo Drone Security

SOBA

Kiwa

Securitas

Nimo Dog Security

Trigion

Top Security

RoSecure

Uniview

Gold-IP

CardAccess

SmartSD

OSEC

Seagate

i-Pro

Secusoft

Service Centrale Nederland

Alarm Meldnet

Nenova

SMC Alarmcentrale

Masset Solutions

ASIS

Eagle Eye Networks

VAIBS

Hikvision

DZ Technologies

20face

PG Security Systems

CDVI

Multiwacht

Advancis

EAL

Bydemes

Unii

Eizo

De Beveiligingsjurist

Avigilon Alta

Bosch Security Systems

VBN

VVNL

Centurion

BHVcertificaat.online

Crown Security Services

Genetec

NIBHV

CSL

HID

Hanwha Vision Europe

Nominaties Hein Roethofprijs 2015 bekend

28 september 2015
Redactie
19:56

Vijf projecten die bijdragen aan het voorkomen van criminaliteit of het bevorderen van sociale veiligheid zijn genomineerd voor de Hein Roethofprijs 2015. Dat maakte de jury van de Hein Roethofprijs vandaag bekend.

De genomineerde projecten zijn:

  • ‘BuurTent’ uit Tilburg,
  • ‘Horecastewards’ uit Rotterdam,
  • ‘Educatief Programma Jongeren’ uit Amsterdam,
  • ‘Dutch Trainee Cup’ uit Zeist en
  • ‘Bloedlink’ uit Utrecht.

Hein RoethofprijsDe Hein Roethofprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een organisatie of samenwerkingsverband met het meest innovatieve, effectieve en overdraagbare project. De genomineerde projecten ontvangen elk een bedrag van 5.000 euro. Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie reikt de prijs op 26 oktober 2015 in Utrecht uit.

Hieronder treft u een korte beschrijving van de vijf genomineerde projecten.

BuurTent
De inwoners van Tilburg gaven hun veiligheidsgevoel zo’n vijf jaar geleden een laag cijfer. In reactie daarop zette de gemeente stevig in op de aanpak van woninginbraken. In 2011 werden in Tilburg 1.620 woninginbraken geregistreerd, in 2014 was dat gedaald naar 1163. In 2012 introduceerde Tilburg de BuurTent, een idee van wijkagent Rachid Debjani. Dit is een samenwerkingsproject van de gemeente Tilburg, politie Midden en West-Brabant en Zeeland en reintegratie leerwerkbedrijf WatWest. Om de kans op ‘besmetting’ te verlagen, wordt de BuurTent vlak na een inbraak opgezet op de plaats delict. Buurtbewoners uit de nabije omgeving worden in de BuurTent geïnformeerd over de modus operandi van de inbraak, de buit en de inbraakgevoelige elementen van de woningen. Positief neveneffect is dat de BuurTent de onderlinge verhoudingen in de buurten versterkt.

Horecastewards
Dronkenschap is de meest voorkomende aanleiding voor uitgaansgeweld. Veel omwonenden van horecagelegenheden in het Rotterdamse centrum geven aan dat ze overlast ervaren in de uitgaansnachten. Middelengebruik op straat, wildplassen, en geluidsoverlast zijn veelgehoorde klachten. De politie kan niet overal aanwezig zijn en de raddraaiers vallen vaak buiten het werkterrein van portiers. Om de sfeer in de binnenstad te verbeteren, zet Rotterdam horecastewards in. Jongerenwerkers die zijn geselecteerd op goede communicatieve eigenschappen. Zij maken het uitgaanspubliek op een vriendelijke manier wegwijs in de stad, smoren escalerende situaties in de kiem en de-escaleren bij geweld. Dit project wordt n door de gemeente enhorecaondernemers gezamenlijk gefinancierd.

Educatief Programma Jongeren
De werkwijze van het Educatief Programma Jongeren sluit zoveel mogelijk aan op de belevingswereld van de doelgroep: basisschoolleerlingen uit groep acht. Het project wil vroegtijdig schoolverlaten, jong daderschap en radicalisering tegengaan. De beleving van de kinderen wordt geprikkeld door ‘echte’ componenten: echte agenten, echte ex-gedetineerden en een echte rechtszaak. Door de authenticiteit is de impact op de doelgroep groot. Dit samenwerkingsproject van politie, Openbaar Ministerie en de Peter Faber stichting, mikt op de ‘voorkant’, als het nog niet te laat is. Het programma wordt sinds twee jaar aangeboden op scholen in Amsterdam en OostNederland.De komende drie jaar wordt het landelijk uitgerold.

Dutch Trainee Cup
De basisgedachte van de Dutch Trainee Cup is dat sport een effectief middel is om probleemjongeren bij de samenleving te betrekken. Het project richt zich op cliënten uit de maatschappelijke opvang, jeugdzorgreclassering en gevangeniswezen. Op lokaal niveau werken sportclubs, maatschappelijk opvangorganisaties, reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen, gemeenten en de stichting Life Goals samen voor de duur van een sportseizoen van negen maanden. Ze doen dit met dertig tot veertig deelnemers, die zijn geselecteerd door de maatschappelijke partners. Sport verbetert de fysieke en mentale conditie, door vrijwilligersactiviteiten doen de deelnemers werkervaring en sociale contacten op. Een sportpsycholoog werkt met de deelnemers aan persoonlijke levensdoelen. In 2015 nemen 21 gemeenten, 30 maatschappelijke sportclubs en 50 maatschappelijke opvangorganisaties deel met 38 teams. Dit brengt het totaal op zevenhonderd deelnemers.

Bloedlink
Het zijn vooral Turkse en Marokkaanse meisjes rond dertien en zestien jaar die slachtoffer worden van sexting en grooming. Zij komen online in contact met jonge mannen die ze paaien, overhalen zich naakt voor de webcam te tonen of seks met hen te hebben. Daarbij worden foto’s of filmpjes gemaakt. Naderhand dreigt het ‘vriendje’ die online te verspreiden als het meisje niet doet wat hij wil. De eer, angst en schaamte van de meisjes verschaft hem een machtspositie. Bloedlink is een project van de Utrechtse politie en Pretty Woman, dat streeft naar het bespreekbaar maken van het taboeonderwerp seksualiteit in de brugklas en in de moskee met jongeren uit niet-westerse culturen. Er is ook een islamitisch geestelijk werker bij betrokken. Tevens zijn er voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders.

De winnaar ontvangt 20.000 euro en een klein kunstwerk. Het is de achtentwintigste keer dat de prijs wordt uitgereikt.

Deel dit artikel via:

Vlog 9

Premium partners

SequriX

Suricat

Videoguard

Seagate

Wordt een partner