Norm voor rookgasafvoer ter commentaar gepubliceerd

De norm voor gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-2, is voor commentaar gepubliceerd. De norm wordt aangewezen door het Bouwbesluit 2012.

NEN 2757-2 betreft bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties met een belasting van 130 kW tot en met 2.500 kW op bovenwaarde. Het Bouwbesluit 2012 stelt de eisen en verwijst voor de bepalingsmethoden naar deze norm. Deel 1 betreft de installaties tot 130 KW.

Wat is er gewijzigd ten opzichte van de editie uit 2006
In het normontwerp zijn verschillende wijzigingen aangebracht. Zo is hoofdstuk 1 (onderwerp en toepassingsgebied) herschreven en aangevuld met een tabel om meer duidelijkheid te verschaffen. De bepalingsmethode in 5.3, voor de richting van de stroming in voorzieningen voor de afvoer van rookgas voor mechanische afvoer met ventilator, is sterk ingekort met een verwijzing naar hoofdstuk 7. Het begrip ‘hinder’ is in hoofdstuk 6 nader uitgewerkt en de toegelaten plaats voor een uitmonding is duidelijker geregeld en aangescherpt. Hoofdstuk 7, met de omvangrijke bepalingsmethoden voor de capaciteit, is sterk ingekort door verwijzing naar de relevante Europese normen. Hoofdstuk 8, met de berekeningsmethode voor de verdunningsfactor, is aangepast door de figuren voor de verschillende situaties direct bij de beschrijvingen daarvan te plaatsen in plaats van in een grote tabel.

Werken met NPR33
De bijlagen A, C, D, E, G.7, I en J uit NEN 2757-2:2006 zijn vervallen. Naast NEN 2757-2 en enkele andere normen die van belang zijn voor gasinstallaties, bestaat er de bekende NPR 3378-serie ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’. Deze normen en delen van de NPR maken deel uit van de webtool ‘Werken-met-NPR-3378’. Een aantal delen uit deze NPR 3378-serie geven toelichting en voorbeelden voor rookgasafvoersystemen voor gasgestookte installaties. Voor toelichting op installaties voor andere brandstoffen is een aparte praktijkrichtlijn in voorbereiding.

Deel dit artikel via: