Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Optex

Bydemes

2N

Akuvox

Alarm Meldnet

Add Secure

HID

Masset Solutions

VAIBS

Gold-IP

Kiwa

ARAS

Sequrix

Nimo Drone Security

Top Security

SmartCell

SOBA

Hanwha Vision Europe

Nimo Dog Security

Seagate

20face

EAL

i-Pro

CDVI

Seris

Milestone

Traka ASSA ABLOY

GFT

Uniview

NIBHV

Centurion

Unii

Brivo

Nenova

Advancis

Oribi ID Solutions

OSEC

Ajax Systems

Paxton

ASIS

IDIS

Service Centrale Nederland

NetworxConnect

De Beveiligingsjurist

Bosch Security Systems

SmartSD

Avigilon Alta

Explicate

BHVcertificaat.online

HD Security

VideoGuard

Alphatronics

JMB Groep

DZ Technologies

Multiwacht

Lobeco

Trigion

Regio Control Veldt

Securitas

Eagle Eye Networks

VBN

Connect Security

Secusoft

ADI

VEB

G4S

Eizo

Genetec

CSL

CardAccess

RoSecure

Dero Security Products

SMC Alarmcentrale

VVNL

PG Security Systems

Paraat

ASSA ABLOY

Hikvision

Crown Security Services

Nota van wijziging tijdelijke wet cyberoperaties in consultatie

24 december 2022
Redactie
13:32

Een nota van wijziging is in consultatie gegaan op het wetsvoorstel voor de tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland. De tijdelijke wet is nodig vanwege de grote (cyber)dreiging die uitgaat van landen zoals Rusland, China en Iran.

Om deze dreiging tegen te gaan moeten de inlichtingen- en veiligheidsdiensten sneller en effectiever hun bevoegdheden tegen deze dreiging kunnen inzetten, stelt de Rijksoverheid. De nota van wijziging regelt een tweetal onderwerpen voor alle inlichtingenonderzoeken van de diensten. Het gaat om onderwerpen waarvan oorspronkelijk het voornemen bestond om deze te regelen in de algehele herziening van de Wiv 2017. Vanwege een aantal ontwikkelingen, waaronder een recente uitspraak van de afdeling klachtbehandeling van de CTIVD inzake de relevantiebeoordeling van enkele bulkdatasets, is de regering, samen met de Commissie van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD) en de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), van mening dat deze onderwerpen in het belang van de nationale veiligheid en voor de bescherming van fundamentele rechten zo snel mogelijk wettelijk moeten worden geregeld. Daarbij kan dus niet gewacht worden op de algehele herziening van de Wiv 2017, die nog de nodige tijd zal vergen. Daarom worden deze onderwerpen als wijzigingen opgenomen in de Tijdelijke wet die reeds bij de Tweede Kamer is ingediend. In beide gevallen wordt het toezicht versterkt.

Bulkdatasets
In de nota van wijziging wordt geregeld dat de diensten de mogelijkheid hebben om jaarlijks de minister te verzoeken een bulkdataset die met bijzondere bevoegdheden is verworven, langer te bewaren. De CTIVD krijgt daarbij een bindende bevoegdheid om te oordelen over de rechtmatigheid van een eventuele verlenging. Bulkdatasets zijn van groot belang voor de werkzaamheden van de AIVD en MIVD en stellen de diensten in staat om bredere patronen en netwerken te onderkennen en daardoor nieuwe dreigingen in beeld te brengen. In de toestemmingsaanvraag om een bulkdataset langer te bewaren moet onderbouwd worden waarom de bulkdataset nog steeds van belang is voor de onderzoeken van de diensten. Daarbij moet de opbrengst van de afgelopen periode gemeld worden en moet er vooruit gekeken worden naar wat deze bulkdataset nog kan opleveren in het komende jaar. Als de gegeven onderbouwing volgens de CTIVD onvoldoende is, wordt verlenging niet toegestaan. In dat geval wordt de bulkdataset vernietigd.

Reageren mogelijk
Daarnaast wordt in de nota van wijziging gevolg gegeven aan jurisprudentie van het Hof van Justitie (EU) die vraagt om een voorafgaand bindende toets op een toestemming tot het real time verzamelen van verkeers- en locatiegegevens van personen waarnaar de dienst onderzoek verricht; de zogeheten ‘stomme tap. Deze toets wordt belegd bij de TIB.
Het is tot 16 januari mogelijk te reageren op de consultatie. Hierna worden de inbrengen op de consultatie verwerkt, waarna de nota van wijziging voor advies aan de Raad van State wordt aangeboden. De verwachting is dat de wijziging op het wetsvoorstel in het tweede kwartaal van 2023 bij de Kamer kan worden ingediend.

Deel dit artikel via:

Vlog 8

Premium partners

Seagate

Suricat

SequriX

Videoguard

Wordt een partner