Omvang hack Amerikaanse overheid groter dan gedacht

Hackers zouden bij een inbraak op een datacentrum van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken de gegevens van maximaal 14 miljoen voormalige en huidige ambtenaren hebben buitgemaakt.
White HouseDat is aanmerkelijk meer dan wat de overheid zelf inschatte, eerder liet deze nog weten dat er gegevens van ongeveer 4 miljoen mensen zijn gestolen.

Het gaat daarbij om mensen die voor de overheid hebben gewerkt of daar nu nog werken, en voor hun baan een achtergrondonderzoek hebben ondergaan. Dat betekent dat over hen persoonlijke informatie is verzameld om te bepalen of zij geschikt zijn voor een overheidsfunctie; die informatie is waarschijnlijk in handen van hackers gekomen. De vroegste gegevens stammen al uit de jaren 80. De hack maakt het waarschijnlijk voor veel Amerikaanse medewerkers die betrokken zijn bij het vergaren van inlichtingen moeilijk om hun werk te doen.

In een verklaring stelt het Witte Huis dat onderzoekers hebben vastgesteld dat met een “zeer hoge mate van zekerheid” de systemen die voor de achtergrondcontroles van huidige, voormalige en toekomstige ambtenaren worden gebruikt zijn gecompromitteerd en er data is gestolen, zegt Associated Press.

 

Deel dit artikel via: