Onafhankelijk onderzoek naar beveiliging Peter R. de Vries

Omdat Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid alle feiten rond de beveiliging van Peter R. de Vries boven tafel wil krijgen, laat hij oud-voorzitter Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid onafhankelijk onderzoek uitvoeren.

De vraag die beantwoord moet worden is of de overheid aan haar zorgplicht heeft gedaan. Het is bekend dat de misdaadjournalist geen persoonsbeveiliging wilde, maar dat neemt niet weg dat op de Staat een zogenoemde zorgplicht rust. Daarop wezen onder andere de advocaten van kroongetuige Nabil B., die vinden dat het weigeren van beveiliging niet betekent dat de overheid helemaal niets hoeft te doen om iemand te beschermen. Daarom is Joustra, die ook Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding is geweest, gevraagd een feitenonderzoek uit te voeren. Dat moet aan het licht brengen welke informatie er bij welke overheidsdiensten bekend was over bedreigingen aan het adres van De Vries en hoe daarop geacteerd is. Ook moet duidelijk worden of de journalist met de overheid afspraken heeft gemaakt over zijn beveiliging. Wellicht is beveiliging aangeboden, maar zo’n maatregel kan niet zomaar worden opgelegd. Een persoon die beveiligd wil worden, zal namelijk ook akkoord moeten gaan met de vrijheidsbeperkingen die dit met zich meebrengt. Het onderzoek, dat los staat van het strafrechtelijk onderzoek naar de daders, moet in september zijn afgerond.

Deel dit artikel via: